Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thúc đẩy bình đẳng giới

(PNTĐ) -Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về công tác bình đẳng giới và được thế giới công nhận là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Nhân dịp đầu xuân mới, Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà Elisa Fernandez Saenz - Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam về những thành tựu, thách thức mà Việt Nam đã đạt được và phải đối diện trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Bình đẳng giới để phát triển bền vững

Bình đẳng giới để phát triển bền vững

(PNTĐ) -Phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ và phát triển bền vững.
Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Thủ đô

Phát triển công nghiệp văn hóa góp phần gia tăng sức mạnh mềm văn hóa Thủ đô

(PNTĐ) -Việc Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045” cho thấy, Hà Nội đã và đang dần hình thành môi trường thể chế tương đối thuận lợi để ngành công nghiệp văn hoá (CNVH) có khả năng khai thác, chuyển hoá hiệu quả, góp phần thúc đẩy Hà Nội sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng “Thành phố sáng tạo”.
Xây dựng và phát triển đất nước bằng Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa

Xây dựng và phát triển đất nước bằng Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa

(PNTĐ) -Hệ giá trị quốc gia là mục tiêu phát triển được nêu trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước, đó là: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc”. Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá là nền tảng để phát triển xã hội, phát huy sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời nâng cao sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh tổng lực của quốc gia.
Phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển chung của đất nước

Phát huy vai trò, đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển chung của đất nước

(PNTĐ) -Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, năm 2022 đã khép lại với nhiều nỗ lực của các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước. Từ những chương trình, hành động được cụ thể hóa khi đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, các cấp Hội đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong những phong trào, những sáng tạo trong các hoạt động, thể hiện vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Khai thác hơn 205 tỷ đồng giúp 5.756 hội viên vay để phát triển kinh tế

Khai thác hơn 205 tỷ đồng giúp 5.756 hội viên vay để phát triển kinh tế

(PNTĐ) - Trong năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng CSXH Sơn Tây, Ngân hàng Agribanhk chi nhánh Hà Tây I; Hội LHPN thị xã Sơn Tây tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách linh hoạt, thích ứng hiệu quả với diễn biến dịch Covid-19.
Năm 2023, huyện Quốc Oai dự kiến đặt ra 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2023, huyện Quốc Oai dự kiến đặt ra 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(PNTĐ) -Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị huyện Quốc Oai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phân cấp, ủy quyền theo quyết định của UBND TP. Với những cơ chế được thành phố phân bổ, phân cấp, cùng với sự sát cánh của các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh mong muốn huyện Quốc Oai tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, đón nhận chủ trương phân cấp, ủy quyền một cách chủ động để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 trên địa bàn.
Chính sách xã hội phải tạo sự phát triển cho mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau

Chính sách xã hội phải tạo sự phát triển cho mọi người dân để không ai bị bỏ lại phía sau

(PNTĐ) - Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại buổi Tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức với sự đồng chủ trì của các cơ quan Liên hợp quốc, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đã diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội ngày 8/12.