44 văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng ban hành trong tháng 3/2021

Chia sẻ

Theo Thông báo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 3/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 44 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 34 Nghị định của Chính phủ và 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 9/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện gồm 5 Chương và 23 Điều trong đó quy định: Chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, đề án, dự án; chính sách đối với thanh niên tình nguyện, cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội.

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó quy định trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ được ban hành nhằm quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (cơ sở giáo dục), bao gồm: Quản lý các hoạt động giáo dục; thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý các hoạt động giáo dục; trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020).

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó quy định: Phương án tài chính của dự án PPP; nguồn vốn thực hiện dự án PPP của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP; quản lý, sử dụng, thanh toán vốn Nhà nước trong thực hiện dự án PPP; quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chia sẻ phần doanh thu tăng, giảm.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ gồm 9 chương và 132 Điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể: Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; quy định chung về thực hiện dự án đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư; thủ tục ngừng, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ gồm 9 chương, 93 Điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cụ thể: Quy định chung; hội đồng thẩm định dự án PPP; lựa chọn tư vấn thẩm tra, chi phí thẩm tra và thẩm định; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án PPP; quy định chung trong lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn danh sách ngắn; chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đánh giá hồ sơ dự thầu...

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ gồm 4 Chương và 14 Điều quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, cụ thể: Những quy định chung; thẩm quyền, lộ trình và điều kiện bảo đảm hoạt động đối với công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng công an xã chính quy.

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhằm quy định việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ được giao tại Điều 56 Luật Việc làm về quy định mức hỗ trợ học nghề và khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo Báo Chính phủ) 

Tin cùng chuyên mục

Thành đoàn Hà Nội hưởng ứng ngày môi trường Thế giới; ra quân đội tự quản 3+

Thành đoàn Hà Nội hưởng ứng ngày môi trường Thế giới; ra quân đội tự quản 3+

(PNTĐ) -Ngày 3/6/2023, tại phố đi bộ Thị xã Sơn Tây, Thành đoàn Hà Nội - Hội LHTN Thành phố phối hợp với Thị ủy - UBND Thị xã Sơn Tây tổ chức Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5/6); ra quân đội tự quản 3+. Chương trình có sự tham gia của 500 hội viên Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và đoàn viên và đoàn viên thanh niên thị xã Sơn Tây.
Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một đại sứ tuyên truyền về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một đại sứ tuyên truyền về chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

(PNTĐ) -Sáng ngày 3/6/2023, tại sân khấu Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hội LHPN Hà Nội tổ chức chương trình Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023.
Áp dụng visa điện tử là một bước tiến quan trọng

Áp dụng visa điện tử là một bước tiến quan trọng

(PNTĐ) -Thảo luận tại hội trường trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Vũ Tiến Lộc - đoàn ĐBQH TP Hà Nội bày tỏ sự nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh của người Việt Nam cũng như là Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.