5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2016-2021

Chia sẻ

Khơi dậy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình đồng thời tích cực tham gia phong trào phụ nữ và hoạt động xã hội… Đó là 1 trong những bài học kinh nghiệm mà Hội LHPN TP rút ra từ nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP đã nêu rõ 5 bài học kinh  nghiệm từ nhiệm kỳ qua.

 1. Bám sát sự chỉ  của Thành ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo định hướng, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tình hình phụ nữ Thủ đô; nhận thức đầy đủ về vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội là tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho giới nữ; tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thúc đẩy bình đẳng giới.

Quang cảnh Đại hộiQuang cảnh Đại hội

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả thực chất

Các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ công tác của Hội phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, sát với nhu cầu của hội viên, phụ nữ, lấy phụ nữ làm trung tâm. Đổi mới cách thức chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, coi trọng đặc thù và phát huy tính sáng tạo của địa phương. Quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, chỉ đạo điểm, tổng kết thực tiễn để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm tốt.

3. Củng cố tổ chức bộ máy Hội các cấp; triển khai các hình thức phù hợp tập hợp, thu hút, phát triển hội viên

5 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2016-2021 - ảnh 2

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp nhất là cấp cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ với hệ thống chính trị ở cơ sở, địa bàn dân cư, hoạt động hiệu quả. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức Hội với các tổ chức thành viên. Đa dạng các mô hình tổ chức, loại hình hoạt động, nhất là hoạt động chuyên đề để tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên. Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, đời sống của phụ nữ; kết nối, phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ có tầm ảnh hưởng, quan tâm giúp đỡ nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, tạo sự gắn bó giữa phụ nữ với tổ chức Hội.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp vững mạnh

Kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, có kiến thức, kỹ năng công tác Hội, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm với phong trào phụ nữ và bình đẳng giới, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, động viên để cán bộ yên tâm tham gia công tác.

5. Phát huy nội lực, tăng cường khai thác các nguồn lực

Khơi dậy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô chủ động giải quyết các vấn đề của bản thân, của gia đình đồng thời tích cực tham gia phong trào phụ nữ và hoạt động xã hội. Quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, vai trò của nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ có tầm ảnh hưởng đối với công tác Hội. Tranh thủ sự giúp đỡ của các ban Trung ương Hội, các ban Đảng Thành ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, MTTQ và tổ chức CT-XH, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chủ động khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho sự phát triển của phụ nữ và hoạt động Hội Phụ nữ Hà Nội.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

Những nữ tân binh Hà Nội tình nguyện xin vào quân ngũ

(PNTĐ) -Sáng ngày 6/2, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước trong ngày hội tòng quân, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 với 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ. Trong số này có cả những nữ tân binh.
182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

182 thanh niên huyện Mê Linh hăng hái lên đường nhập ngũ

(PNTĐ) - Hòa chung không khí ngày hội giao nhận quân của cả nước, sáng nay (6/2/2023), tại quảng trường Trung tâm hành chính, huyện Mê Linh đã tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2023, tiễn đưa 182 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.