Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025): Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển

Chia sẻ

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ III có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tổ chức Hội LHPN thành phố và Đảng bộ cơ quan ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tại hội nghị BCH Hội LHPN Hà Nội khóa XVLãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Thành phố Hà Nội chúc mừng thành công hội nghị BCH Hội LHPN Hà Nội khóa XV.

Đổi mới, sáng tạo và phát triển tổ chức Hội vững mạnh

5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Đảng ủy cơ quan đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ phát huy tốt vai trò tham mưu triển khai có hiệu quả cao các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, từng bước mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết phụ nữ.

Hội LHPN thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với  tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  Phát động Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, phong trào “chống rác thải nhựa” gắn với triển khai thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, phong trào “Dân vận khéo”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020; thực hiện Năm an toàn cho phụ nữ, trẻ em, ký kết các chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ trẻ em, thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện hậu phương quân đội, nghiêm túc triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp…

Đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020):

Quyết tâm thực hiện Chương trình hành động với 5 nội dung

Đại hội lần thứ III Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn năm 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Các cấp hội thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác hội, thực hiện "Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Toàn Đảng bộ thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Chương trình hành động của Đại hội với 5 nội dung quan trọng để sớm cụ thể hóa các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

5 năm qua, Hội đã xây, sửa 95 “Nhà tình nghĩa”, 542 “Mái ấm tình thương” trị giá gần 23 tỷ đồng; tặng quà, sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi trị giá gần 40 tỷ đồng; đảm nhận 1.543 Đoạn đường nở hoa, 604 Điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp, thân thiện; cải tạo 366 Điểm chân rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản, 3.144 Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới việc tang, 879 chi hội thay đổi hành vi trong thực hiện An toàn thực phẩm, 1.896 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; các mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như tiết kiệm điện, “Tuần lễ vàng tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa”, 100% Hội LHPN các xã tham gia thực hiện mô hình “Sạch đồng ruộng”…

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội là đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Hội LHPN Hà Nội đã chủ động tham mưu đề xuất với các ngành chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc xâm hại tới phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả đề án 938 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”;  khai thác các nguồn lực xã hội hóa hoạt động Hội; thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp…

Tính đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn do các cấp Hội Phụ nữ toàn thành phố quản lí đến nay là 5.803 tỷ 696 triệu đồng cho 157.435 hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế, đã giúp 11.799 hộ phụ nữ thoát nghèo, nâng cao mức sống, 1.350 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; khai thác nguồn lực từ 2 dự án phi chính phủ hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực cho phụ nữ trẻ trị giá 4,5 tỷ đồng... Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu; công tác hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện tiếp tục triển khai nền nếp với sự tham gia ủng hộ của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô. 

Đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị tọa đàm Đảng với thanh niên thanh niên với Đảng.Đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị tọa đàm "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng" do Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội tổ chức.

100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh

5 năm qua, công tác xây dựng Đảng đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới theo hướng ưu tiên thảo luận, gắn việc học tập với việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, trong đó đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân và đặc thù công tác Hội. 100% chi bộ nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. Hàng năm, cán bộ, đảng viên cơ quan đăng ký, cam kết học tập, rèn luyện làm theo Bác tập trung vào việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác của người cán bộ phụ vận với phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả gắn với việc thực hiện kỷ cương hành chính. Từ năm 2018, 100% các chi bộ đảng, các đoàn thể cơ quan đã đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội tình nguyện vì cộng đồng, vì phụ nữ và trẻ em. Duy trì tốt nề nếp chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần… Website của Hội, Báo Phụ nữ Thủ đô phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5 năm qua, công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp; chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo thực chất; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên trong cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Kết quả hàng năm, đảng ủy và các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới có 15 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 9 đảng viên mới (so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ kết nạp từ 6 -8 đảng viên). 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh trong đó 01/6 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15%-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. 5 năm liền đảng bộ cơ quan Hội được đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh trong đó 3 năm liền (2016-2018) là tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, hoàn thàn xuất sắc nhiệm vụ.

zzChi bộ ban Tuyên giáo- Gia đình Xã hội tặng quà cho Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Với sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ và cán bộ, đảng viên, công chức, hàng năm Hội LHPN Thành phố đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trung ương và Thành phố khen thưởng. Năm 2015 được nhận Huân chương lao động hạng nhất (lần thứ hai). Nhiều năm liên tục được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, TW Hội LHPN Việt Nam, UBND Thành phố, bằng khen có thành tích thực hiện Chương trình 02, 04 của Thành ủy Hà Nội. 

Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội tiếp tục xác định mục tiêu đó là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; thực hành dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, đảng bộ, các chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, xây dựng đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Hội LHPN Hà Nội tiếp tục phát triển.

Với một số chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% chi bộ đăng ký và thực hiện tốt các mô hình dân vận khéo; 100% đảng viên và quần chúng đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, 95%  trở lên đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó phấn đấu15% -20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, trong đó 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 8 đảng viên mới trở lên; giới thiệu từ 8 quần chúng  ưu tú trở lên tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hàng năm, Đảng bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan Hội đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa; các đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội LHPN Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao công trình sân chơi cộng đồng cho thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.Hội LHPN Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao công trình sân chơi cộng đồng cho thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. 

 THANH THANH

 

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

(PNTĐ) - Sáng nay (28/9), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ Thủ đô đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đối thoại với nông dân Thủ đô

(PNTĐ) -Sáng 27/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội đến 18 điểm cầu tại 18 huyện, thị xã và 406 điểm cầu tại 406 xã, phường, thị trấn.
Thủ tướng Chính Phủ họp triển khai ứng phó bão Noru

Thủ tướng Chính Phủ họp triển khai ứng phó bão Noru

(PNTĐ) - 7h sáng 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru). Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Cuộc họp được kết nối trực tiếp đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố, trụ sở UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn có liên quan.