Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại

Chia sẻ

Sáng 29/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Hiện nay, các cấp ủy Đảng trên cả nước đang quyết liệt, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn như tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Đại hội chỉ là mở đầu… Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Thấm nhuần tinh thần đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức ba hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII... Thành ủy cũng đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tinh thần đó, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành hội nghị lần thứ tư… 

í thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Ảnh: Viết Thànhí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. (Ảnh: Viết Thành)

Theo Bí thư Thành ủy, để bảo đảm tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết, có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trình bày Tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, dự thảo Chương trình hành động dài 15 trang với bố cục gồm 5 phần, đã được tổng hợp, chắt lọc từ nội dung 10 chương trình công tác của Thành ủy và thực hiện quy trình lấy ý kiến chặt chẽ, bài bản với hai vòng lấy ý kiến cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện 10 chương trình.

 Mục đích của chương trình là tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Phát huy truyền thống 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn kết một lòng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với việc tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy; hoàn thành 20 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các kế hoạch, đề án, dự án, Chương trình hành động cũng yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của thành phố đã ban hành; kiên trì, liên tục và quyết liệt thực hiện Nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Chương trình cũng nêu rõ định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030; dự kiến giao Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Cán sự đảng UBND thành phố; Đảng đoàn HĐND, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các cấp ủy Đảng trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hành động.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

(PNTĐ) - Nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và Brazin đã thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí.
Người tiêu dùng đã ưu tiên dùng hàng Việt

Người tiêu dùng đã ưu tiên dùng hàng Việt

(PNTĐ) -Sáng 27/9, Đoàn kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện CVĐ năm 2023 tại Sở Du lịch Hà Nội.