Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 15/5, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố; Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Hà Nội.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024, HĐND thành phố nhất trí thông qua 18 dự án. Trong đó, 1 dự án thực hiện chuyển tiếp; 9 dự án trên địa bàn các xã được thành phố giao nhiệm vụ củng cố, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; 8 dự án thực hiện trên địa bàn các huyện đang làm thủ tục đề xuất công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, nhằm tiếp tục củng cố chỉ tiêu đạt được và động viên, khuyến khích sự cố gắng của các huyện.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới - ảnh 1
Các đại biểu dự kỳ họp

Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố, HĐND thành phố quyết nghị 8 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.377 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án nhóm B sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 191 tỷ đồng, thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025; 7 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến 1.186 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách 

Đối với Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội, nhằm ban hành bổ sung danh mục dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng (Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội) làm căn cứ để triển khai thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng với nhà cung cấp dịch vụ là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký kinh doanh được pháp luật cho phép hoạt động trong lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND thành phố quyết nghị ban hành Bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, bao gồm: 01 dịch vụ “Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống cấp nước chữa cháy”.

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công khác sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 18 dự án về nông thôn mới - ảnh 3
Đại biểu dự kỳ họp

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định; chỉ đạo rà soát, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Tổ chức triển khai các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực đảm bảo không trùng lặp hạng mục, nội dung công việc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp quá VNEID

Về Nghị quyết ban hành Quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trước mắt trong giai đoạn thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp của thành phố trên ứng dụng VNeID, UBND thành phố thấy cần thiết phải triển khai sớm các biện pháp đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID, trong đó bên cạnh việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cần thiết sớm ban hành cơ chế hỗ trợ người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID; thời gian thực hiện từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Tin cùng chuyên mục

Các cơ quan báo chí Hà Nội tham gia chương trình “về nguồn” thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

Các cơ quan báo chí Hà Nội tham gia chương trình “về nguồn” thăm nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam

(PNTĐ) - Thưc hiện chương trình hoạt động công tác Hội năm 2024 và các sự kiện, chương trình của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 31/5, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức chuyến đi “về nguồn” cho hội viên nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội.
Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

Cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới

(PNTĐ) - Chiều 29/5, tại kỳ họp thứ 7, đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn bộc lộ những tồn tại cần giải quyết như: Định kiến giới vẫn là rào cản chủ yếu đối với những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ, cơ hội phụ nữ tiếp cận với việc làm có thu nhập cao vẫn thấp so với nam giới...