​Hoàn thành đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ cấp xã, huyện Thanh Oai

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 19/3, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc với huyện Thanh Oai về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Oai cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp các ngành trong công tác phối hợp và tổ chức Đại hội, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở đã thực hiện nghiêm túc nội dung theo tinh thần chỉ thị số 22- CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, thành phố và huyện ủy.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp Ban tuyên giáo, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao của huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo; phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy và cấp ủy cơ sở chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội và hướng dẫn thực hiện chính sách cán bộ theo quy định.

Thời gian, nội dung của Đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ kế hoạch, chất lượng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên bám sát cơ sở hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung và công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội MTTQ các xã, thị trấn.

Một số đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trước thềm đại hội như xây dựng các công trình chào mừng, các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức văn nghệ chào mừng thành công Đại hội. Dư luận nhân dân đánh giá cao về thành công của các đơn vị đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Đại hội MTTQ đã thể hiện đúng vai trò là tổ chức liên minh chính trị, dân chủ, đoàn kết, đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp đầy đủ các giai tầng trong xã hội. Các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi trước sự thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

​Hoàn thành đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ cấp xã, huyện Thanh Oai - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự kiến Đại hội MTTQ huyện Thanh Oai khoá XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ 22-23/5/2024.  Huyện đã tổ chức 3 Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị lần 3 và Tổ chức Hội nghị xin ý kiến các tổ chức thành viên, các đồng chí cán bộ Mặt trận các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Triển khai xin ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào Điều lệ sửa đổi. Thông qua dự kiến số lượng Đại biểu dự Đại hội là 176 đại biểu (Bằng số đại biểu so với đại hội nhiệm kỳ trước); ban hành 21 quyết định phân bổ đại biểu cho các xã, thị trấn.

Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện hiện nay đã xây dựng dự thảo lần 4. Sau khi tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp tục tổ chức triển khai xin ý kiến đóng góp của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí là lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện để hoàn thiện…

Đối với Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn. Phối hợp với Ban tổ chức Huyện uỷ duyệt nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch MTTQ cấp xã. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp làm công tác nhân sự đối với các chức danh trong Ban thường trực MTTQ huyện.

 Về chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chọn xã Tam Hưng tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã để rút kinh nghiệm. Trong 2 ngày (16-17/01/2024), xã Tam Hưng đã tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp. Sau khi Đại hội xong của xã Tam Hưng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm toàn bộ các khâu trong chỉ đạo Đại hội để các đơn vị còn lại tiếp thực thực hiện.

Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với cấp ủy cơ sở để duyệt công tác chuẩn bị đối với 14 xã, đồng thời cho ý kiến vào các văn bản dự thảo của các đơn vị nhằm hoàn chỉnh để tổ chức tốt Đại hội. Tính đến ngày 18/3/2024 đã chỉ đạo Đại hội xong 7 xã, gồm: Tam Hưng, Thanh Cao, Cao Viên, Liên Châu, Hồng Dương, Mỹ Hưng, Cự Khê tổ chức Đại hội.

Tất cả các xã đều Đại hội đầy đủ tất cả các nội dung. Các xã đã thực hiện tốt quy trình hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam khóa mới đảm bảo cơ cấu, thành phần, các ngành, các giới, cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Dự kiến hết tháng 3 có 15 xã hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp xã. 6 xã dự kiến tổ chức Đại hội trong tháng 4 đó là: Bình Minh, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Thị trấn Kim Bài, Thanh Thuỳ.

​Hoàn thành đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ cấp xã, huyện Thanh Oai - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Oai báo cáo tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn còn lại thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đảm bảo theo kế hoạch đề ra (xong trước ngày15/4); tăng cường hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; họp thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Đại hội.

Đồng thời, tập trung trang trí, tuyên truyền, tổng duyệt văn nghệ, phim tài liệu và hoàn thiện quy trình nhân sự. Hoàn thiện cách văn bản, nội dung, chương trình chuẩn bị cho Đại hội MTTQ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Mặt trận đã bổ sung, góp ý thêm một số nội dung để chuẩn bị tốt công tác Đại hội như: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm công tác quản trị trang fanpage, đảm bảo trang hoạt động xuyên suốt, không ngắt quãng; công tác tuyên truyền cần tổ chức trong, ngoài Đại hội, có biểu trưng của Đại hội; hướng dẫn các xã tuyên truyền nhiều hình thức khác nhau; các khâu đột phá cần chỉ ra thiết thực; các ý kiến tham luận tại Đại hội cần chọn trọng tâm, trọng điểm, đầy đủ các giới, ngành, tổ chức; công tác nhân sự cần nghiên cứu tỷ lệ ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ trước…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai khẳng định thường xuyên quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ, và sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đảm bảo đúng theo hướng dẫn, quy định và cũng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đảm bảo Đại hội đúng tiến độ đề ra. Liên quan tới 5 xã sát nhập, huyện sẽ cố gắng, đảm bảo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Bí thư Huyện uỷ Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết: Các công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đại hội, huyện đã triển khai các nhiệm vụ từ sớm, chu đáo. Đối với 5 xã sát nhập, công tác sắp xếp nhân sự sẽ khó khăn hơn, huyện đã rà soát cán bộ từng đồng chí, đảm bảo đúng quy trình.

Về cơ bản, huyện đã có phương án kiện toàn, có nhân sự tốt nhất đảm bảo cho hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện, có chủ đề Đại hội tốt nhất đáp ứng yêu cầu của Thành phố. Huyện sẽ quan tâm tới các xã về công tác cán bộ, họp chi bộ, đảm bảo theo đúng định hướng của Thành phố, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng Đại hội cấp xã và huyện.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận và hoan nghênh những kết quả trong việc triển khai tổ chức Đại hội MTTQ huyện. Các đồng chí lãnh đạo ủy ban MTTQ huyện đã tích cực tham mưu với lãnh đạo huyện và tiếp thu ý kiến của mặt trận các xã để có nhận thức xuyên suốt đồng bộ từ xã, thị trấn đến huyện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu huyện chỉ đạo sát sao, đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội theo lịch đã đăng ký, số lượng các xã Đại hội còn khá nhiều, sẽ dồn dập công tác tổ chức và chỉ đạo Đại hội. Đề nghị tăng cường thêm cán bộ để công việc tổ chức Đại hội từ cấp xã, huyện hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với cấp huyện, đồng chí Chủ tịch MTTQ Thành phố đề nghị, tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội bám vào các nội hàm, nhiệm vụ, chủ đề của Đại hội. Một số nội dung trong nội hàm các tiểu mục cố gắng phù hợp với nhau, cách đặt tiêu đề cần đồng bộ, thống nhất; có kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền, maket Đại hội, tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của mặt trận.

Hệ thống truyền thanh của huyện cần được quan tâm, nhất là 10 ngày cao điểm của Đại hội. Công tác nhân sự của Đại hội, cần xây dựng đề án theo đúng hướng dẫn, tỷ lệ không thấp hơn, nguồn nhân sự là các cá nhân tiêu biểu.

Đại hội cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, trưng bày triển lãm OCOP và các hoạt động khác tạo nên màu sắc phong phú của Đại hội, nêu bật những điểm nổi bật của huyện trong xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

​Hoàn thành đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từ cấp xã, huyện Thanh Oai - ảnh 3
Đoạn đường bích họa dài 70m chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tại xã Dân Hòa, Thanh Oai.

Trước buổi làm việc với Huyện, Đoàn công tác đã tới dâng hương tại khu vực đền Nội thờ Đức thánh tổ Lạc Long Quân và thăm công trình chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tại xã Dân Hòa, Thanh Oai.

Tin cùng chuyên mục

Chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

Chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

(PNTĐ) - Sáng 26/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn và phát biểu, truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đối với người lao động cũng như doanh nghiệp cả nước.
Bộ Chính trị ban hành Kết luận về Quy hoạch Thủ đô với “Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu“

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về Quy hoạch Thủ đô với “Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu“

(PNTĐ) - Ngày 24/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Cơ chế chính sách đặc thù gỡ các “nút thắt” giúp các dự án hoàn thành tiến độ

Cơ chế chính sách đặc thù gỡ các “nút thắt” giúp các dự án hoàn thành tiến độ

(PNTĐ) - Chiều 25/5, kỳ họp thứ 7, phiên họp tại tổ, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận, bày tỏ sự thống nhất cao về sự cần thiết của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước); điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Người Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệt tình, năng nổ

Người Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệt tình, năng nổ

(PNTĐ) - Nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Mai Hà Đông khi mới 35 tuổi, là người giữ cương vị này trẻ tuổi nhất ở quận, anh Đoàn Viết Mạnh đã không ngừng nỗ lực trong công việc, 6 năm qua, anh Mạnh đã được ghi nhận là người “chiến binh” nhiệt tình, năng nổ, giàu lòng nhân ái, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng đội, đồng chí và người dân địa phương tin yêu.