Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

Chia sẻ

 Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 938 của Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018- 2027” trên địa bàn thành phố; thực hiện Chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN Hà Nội xây dựng mô hình Hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ - tiền thân là Hội đồng tư vấn Hôn nhân và gia đình nhằm hỗ trợ, tư vấn cho Hội lên tiếng kịp thời và tham gia hiệu quả việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là các vụ việc đơn thư phức tạp, vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Hội đồng tư vấn gồm 2 nhóm chuyên gia (nhóm chuyên gia tư vấn giải quyết vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em và nhóm chuyên gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thành phố) và 13 thành viên là đại diện các sở, ngành, cơ quan chuyên môn: Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án, Hội Luật gia, các nữ Luật sư, các chuyên gia pháp luật. Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội phân công 1 đồng chí Thường trực Hội là Chủ tịch Hội đồng, Ban Chính sách - Luật pháp là Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng, trao đổi, tham vấn ý kiến các thành viên Hội đồng.

Hàng năm, Hội đồng Tư vấn họp định kỳ 6 tháng, 1 năm để sơ kết đánh giá hoạt động và trực tiếp cho ý kiến tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh phát sinh và họp đột xuất khi Hội LHPN Hà Nội cần tham vấn các thành viên để giải quyết các vụ việc phức tạp cần chuyên môn sâu của các luật sư, chuyên gia, các cơ quan hữu quan liên quan.

Từ năm 2018 đến nay, Thường trực Hội đồng đã nhận và tham mưu cho Hội LHPN Hà Nội giải quyết được 113 đơn trong đó: 34 đơn về dân sự, 28 đơn về hôn nhân và gia đình, 5 đơn về bạo lực gia đình, 1 đơn về xâm hại trẻ em, 11 đơn về đất đai, 23 đơn phản ánh, kiến nghị, 3 đơn tố cáo, 8 đơn khác. Hướng dẫn Hội Phụ nữ quận, huyện, cơ sở xác minh, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết, hỗ trợ 100 trường hợp nạn nhân bị bạo lực gia đình do Ban Quản lý Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội LHPN Việt Nam chuyển đến. Tham gia giải quyết, lên tiếng 72 vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em gái. Đối với các vụ việc phức tạp (hàng năm có từ 3 - 5 vụ việc), thường trực Hội đồng gửi hồ sơ vụ việc tham vấn ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn, nhóm chuyên gia kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc mời thành viên Hội đồng tư vấn trực tiếp cho đương sự.

Từ mô hình Hội đồng Tư vấn, Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo Hội LHPN các quận, huyện thành lập Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng với đầy đủ các thành phần của các ngành: Hội LHPN, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến nay, toàn thành phố đã thành lập và nhân rộng được 53 tổ; các tổ đã tư vấn, giúp đỡ được 12 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị xâm hại nghiêm trọng.

BAN CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP

HỘI LHPN HÀ NỘI

Tin cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Gióng

Khai mạc Lễ hội Gióng

(PNTĐ) -Sáng ngày 27/1/2023 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng chính thức khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Sóc (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)