Hội LHPN huyện Gia Lâm: Tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021_2026 vào trung tuần tháng 4 năm 2022

Chia sẻ

Chiều ngày 16/3, Hội LHPN huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; triển khi kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe những trao đổi của đồng chí Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI. Theo đó, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội đã thảo luận và quyết định chủ đề của Đại hội XVI là: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Với các 4 thành tố, bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, thể hiện động lực và mục tiêu cơ bản, định hướng cho sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghịCác đại biểu tham dự Hội nghị

Căn cứ các yêu cầu và thực tiễn trên, Đại hội đề ra mục tiêu đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: “Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang -Thanh lịch”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của tổ chức Hội; huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.” Bên cạnh việc triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải đảm bảo thực hiện: (1) 8 chỉ tiêu cơ bản; (2) 1 phong trào thi đua và 2 cuộc vận động; (3) 2 khâu đột phá; (4) 3 nhiệm vụ trọng tâm; (5) 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghịĐồng chí Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội báo cáo viên tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Thu Hồng cũng nhấn mạnh rõ về phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2021-2026: Khác so với nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã phát động phong trào thi đua Xây dựngngười phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” thay thế cho phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đó là  sự kết thừa giá trị cốt lõi của phong trào thi đua các nhiệm kỳ trước; cụ thể hóa định hướng Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới của Trung ương Hội thể hiện nét riêng có của phụ nữ Thủ đô; nhấn mạnh những phẩm chất, năng lực phụ nữ Hà Nội cần có đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa người Hà Nội. Bên cạnh đó, 2 Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch” và “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” được Đại hội tiếp tục kế thừa, thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

Thông tin nhanh những nội dung về Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Hoàng Thu Hồng nhấn mạnh: Đại hội có sự tham gia của 959 đại biểu chính thức là phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước.   Với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII; thảo luận kỹ, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII; thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới.

Sau hội nghị, các cấp Hội LHPN huyện sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội để tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phươngSau hội nghị, các cấp Hội LHPN huyện sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội để tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

 Đại hội đã đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 8 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp. Đại hội phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh…

Đại hội đã thống nhất cao bầu ra Ban Chấp hành TƯ LHPN Việt Nam khóa 13 gồm 155/163 uỷ viên. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu 31 Đoàn Chủ tịch gồm 31 chị; bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 02 Phó Chủ tịch tái đắc cử là chị Nguyễn Thị Minh Hương và Đỗ Thị Thu Thảo.

02 tân Phó Chủ tịch là chị Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và chị Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấpĐồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Tại hội nghị, triển khai về kế hoạch tổ chức tổ chức Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Lâm cho biết: Hội thi là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, phương pháp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết gắn với các hoạt động Hội. Đồng thời, cổ vũ, khuyến khích đội ngũ cán bộ Hội cơ sở tự học tập, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực tham gia công tác Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Hội thi là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, phương pháp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết gắn với các hoạt động HộiHội thi tổ chức vào trung tuần tháng 4 sẽ là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, phương pháp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết gắn với các hoạt động Hội.

Đối tượng tham gia: Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Nội dung: Hội thi được chia thành 02 vòng: Vòng thi cấp Cụm; Vòng chung kết.

Cụ thể; Tại Vòng thi cấp Cụm, các thi sinh tham sự nội dung thi thuyết trình. Hình thức thi: Mỗi đơn vị chọn cử 01 thí sinh tham gia thi. Người dự thi căn cứ chủ đề tuyên truyền theo kết quả bốc thăm của đơn vị để xây dựng Đề cương thuyết trình và thực hiện thuyết trình trực tiếp trước Ban Giám khảo. Thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 4/2022. Các đơn vị tham gia được chia làm 03 cụm:

- Cụm Bắc Đuống, gồm 08 đơn vị: TT Yên Viên, xã Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Đình Xuyên, Dương Hà, Phù Đổng, Trung Mầu.

- Cụm Nam Đuống, gồm 07 đơn vị: xã Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Kim Sơn, Dương Quang, Phú Thị, Lệ Chi.

- Cụm Sông Hồng, gồm 07 đơn vị: TT Trâu Quỳ, xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Đông Dư, Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức.

* Sau vòng thi cấp cụm, Ban Giám khảo lựa chọn tại mỗi Cụm 02 đơn vị đạt điểm cao thứ Nhất và thứ Nhì để tham gia Vòng thi chung kết.

Tại Vòng chung kết: Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Mỗi đơn vị thành lập 01 đội thi gồm 03 thành viên chính thức, trong đó có thí sinh tham gia thi thuyết trình tại Vòng thi cấp Cụm.  Nội dung thi gồm 3 phần: Chào hỏi, Tìm hiểu kiến thức, Tiểu phẩm tuyên truyền. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5/2022.

Bài và ảnh: Thanh Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

(PNTĐ) - Sáng 7/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn.
HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

HĐND TP Hà Nội chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách

(PNTĐ) - Phát biểu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 7/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, HĐND TP Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát, chất vấn, giải trình.