Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng ​

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 2/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến vào 03 nội dung quan trọng của Thành phố, đó là: Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để hội nghị nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9.

Thứ nhất, về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 07 (diễn ra vào ngày 23, 24/02/2022), Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã cho ý kiến đối với Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và Báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng, sửa đổi Luật Thủ đô; trên cơ sở đó, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 10 ngày 01/3/2022 và Kết luận số 49 ngày 07/3/2022; theo đó, Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố đã thống nhất đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Thủ đô đối với 16 nhóm chính sách xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Đồng thời, giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện các đề xuất chính sách; phối hợp, thống nhất với Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chương trình sửa đổi Luật Thủ đô trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng  ​ - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Căn cứ Kết luận của Hội nghị Thành ủy lần thứ 7; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 01/3/2022 về việc tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trên cơ sở tích hợp 2 dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và Báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Bộ Chính trị kèm theo hồ sơ Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020.

Đồng thời, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo Luật Thủ đô và gửi Bộ Tư pháp từ tháng 5/2022.

Tại Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 01/3/2022, UBND Thành phố đã đề xuất cụ thể 16 nội dung xem xét lập chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Đến nay, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại các Hội nghị, Hội thảo xin ý kiến về các chính sách và đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức; và qua các đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh trong Vùng Thủ đô và 3 địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam; Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và kết cấu lại thành 9 nhóm chính sách lớn trong hồ sơ Đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Để để tiếp tục hoàn thiện thêm một bước nữa các chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) trước khi Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và 2024; Ban cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo Quy chế làm việc của Thành ủy; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến đối với 9 nhóm chính sách nêu trên và Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành tại Hội nghị ngày hôm nay.

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vì vậy, để các chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xây dựng, phát triển bền vững Thủ đô trong dài hạn; Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, với kinh nghiệm thực tiễn từ cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực quản lý của mình để đưa ra những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết và góp ý trực tiếp vào các chính sách nhằm hoàn thiện cơ bản Luật Thủ đô sửa đổi; tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo;

Trong đó cần bàn kỹ, bàn sâu các nhóm chính sách liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô, đảm bảo làm sao hệ thống chính trị của Thành phố phải thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những cơ chế, chính sách, việc phân cấp, phân quyền để tăng tính chủ động, tính tự chủ cho thành phố trong việc giải quyết các điểm nghẽn, các tồn tại, hạn chế trong phát triển Thủ đô trong thời gian qua; nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai, đầu tư, cơ chế xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thủ đô...;

Vấn đề thứ hai mà đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu thảo luận là công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Có thể thấy, tình trạng úng ngập cục bộ ở Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây luôn trở thành vấn đề "nóng" mỗi khi có mưa lớn. Thực tế cho thấy rằng, Hà Nội “cứ mưa là ngập”, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại vật chất nhất định và ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của nhân dân; những trận mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa phổ biến trên từ 70-100mm/giờ là khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội bị ngập sâu 20-40cm, có vị trí đến 50cm.

Đáng chú ý, không chỉ khu vực chưa được đầu tư hệ thống thoát nước bị ngập, mà cả khu vực đô thị cũ - nơi đã được đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước hay các khu đô thị mới được đầu tư hiện đại cũng bị ngập... Các giải pháp, biện pháp mà các đơn vị trên địa bàn Thành phố đang thực hiện mỗi khi xảy ra úng ngập chỉ là biện pháp tạm thời nhằm giải quyết tình huống, chưa phải các biện pháp căn cơ, có tính bền vững, lâu dài.

Trước thực trạng đó, Thường trực Thành ủy đã đi kiểm tra, khảo sát một số dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội: (1) Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố tại khu vực từ cầu Am đến cầu La Khê, quận Hà Đông; (2) dự án Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính và (3) dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá);

Qua kiểm tra cho thấy, các dự án phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố đều triển khai chậm tiến độ đề ra, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng úng ngập trên địa bàn Thành phố.

Đây là vấn đề rất hệ trọng và bức thiết đối với Thành phố; Vì vậy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập, trình xin ý kiến Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố trước khi trình HĐND Thành phố xem xét.  

Tại Hội nghị ngày hôm nay, trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Thành phố; đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kỹ thực trạng đầu tư hệ thống thoát nước đô thị, nông thôn cũng như hệ thống xử lý nước thải của từng quận, huyện nói riêng và của Thành phố nói chung; đánh giá thực trạng các điểm thường xuyên xảy ra úng ngập trên địa bàn; sự phù hợp của quy hoạch hệ thống thủy lợi và quy hoạch thoát nước đô thị của thành phố Hà Nội đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (có cần thiết phải sửa đổi, cập nhật hay không);

Đồng thời, làm rõ những nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) để xảy ra tình trạng úng ngập như hiện nay; nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai các dự án phục vụ tiêu thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Thứ ba, về dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng và xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cập tới việc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong các mục tiêu, quan điểm phát triển và đột phá chiến lược. Nghị quyết số 52 ngày 2/9/2019 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ triển khai theo hướng chuyển đổi số một cách toàn diện với sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với Thủ đô Hà Nội, tại Nghị quyết 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị đã xác định “thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế gắn với dịch chuyển cơ cấu lao động” là một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII xác định “đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”.

Để đạt được mục tiêu này; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư xứng tầm của Thành phố cho lĩnh vực này.

Với mục tiêu, yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thường trực, Ban Thường vụ đã họp, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết và Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã tiếp thu, hoàn thiện, trình xin ý kiến Ban Chấp hành xem xét cho ý kiến.

Để Nghị quyết được triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi và sớm đi vào cuộc sống; Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kết cấu, nội dung Nghị quyết đảm bảo bao quát đầy đủ và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu cụ thể của Thành phố, nhất là về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Nghị quyết; bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả, an toàn, đồng bộ và thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị của thành phố; hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân và xã hội.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công bố quyết định Lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(PNTĐ) - Sáng 7/2, UBND huyện Gia Lâm long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội làng Chử Xá, xã Văn Đức năm 2023 và công bố quyết định lễ hội làng Chử Xá là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm và đông đảo nhân dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.