Hội Nhà báo TP Hà Nội kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng 15/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022.

Đánh giá về hoạt động 6 tháng năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cho biết, Hội Nhà báo Thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, hoạt động triển khai có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan rộng.

6 tháng đầu năm 2023, Hội Nhà báo thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, hoạt động triển khai có hiệu quả.

Các cơ quan báo chí của Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyền truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XIII); Các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển KT-XH Thủ đô năm 2023, đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nhiều cơ quan báo chí lập chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết sâu, thông tin đa chiều, sự vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, việc thực hiện, triển khai dự án với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội với quyết tâm cao.

Hội Nhà báo TP Hà Nội kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 1
Đồng chí Lê Thị Hồng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô đại diện Báo nhận giấy khen tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022,

Hội viên, cán bộ, phóng viên các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo tích cực tham gia các lớp học Nghị quyết của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Hội Nhà báo Thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam…

Các cơ quan báo chí, các Liên-Chi hội trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội đề ra, hội viên nghiêm túc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, đặc biệt 100% hội viên tham gia phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Trọng tâm chính trong hoạt động, công tác 6 tháng cuối năm tiếp tục động viên hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị 43/CT-TW ngày 08/04/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị 34/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Thành phố trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 (sửa đổi), 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, cam kết thực hiện tốt phong trào và tuân thủ 12 tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam trong giới báo chí Thủ đô.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI và chương trình hoạt động toàn khóa của Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Hội Nhà báo Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền động viên, cổ vũ nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; mở các đợt tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô như: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) …

Phát động thi đua trong toàn Hội và hội viên, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 ngày thành lập Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội (16/12/1988-16/12/2023).

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức trong việc phối hợp tổ chức giải báo chí về: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh” lần thứ VI năm 2023;

Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức Trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt năm 2023;Tổ chức và chấm giải báo chí Ngô Tất Tố, xét duyệt tác phẩm báo chí chất lượng cao, động viên hội viên Liên Chi hội-Chi hội các cơ quan báo chí tích cực tham gia một số giải báo chí của Trung ương, Bộ ngành năm 2023.

Hội Nhà báo TP Hà Nội kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội Tô Quang Phán trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" đối với 9 hội viên có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam đủ điều kiện, thời gian công tác

Bên cạnh đó, Hội sẽ tổ chức mội số hoạt động đối ngoại như: Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác Hội, nghiệp vụ báo chí với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố bạn trên cả nước, với phương châm “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội”.

Tăng cường và giữ mối quan hệ với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), Hội Nhà báo thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và một số cơ quan báo chí, Hội Nhà báo trong khu vực.

Một số Hoạt động nghiệp vụ:Tổ chức gặp mặt giữa Cục chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Nhà báo; đồng thời tiếp tục đưa phóng viên các báo, đài viết bài đi thực tế tuyên truyền về biên giới, hải đảo chủ quyền của Tổ quốc và bộ đội biên phòng; Đưa phóng viên đi viết bài về nông nghiệp, nông thôn mới theo chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đi thực tế viết bài về các gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt tại một số quận huyện, sở ngành Hà Nội…

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao khen thưởng tới 9 tập thể và 28 cá nhân hội viên có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" đối với 9 hội viên có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam đủ điều kiện, thời gian công tác.

Báo Phụ nữ Thủ đô được khen thưởng tập thể, và 02 cá nhân hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022, 01 đồng chí  được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam".

 

Tin cùng chuyên mục

Giảm nhiều vụ việc phức tạp, phụ nữ được tạo điều kiện phát triển kinh tế

Giảm nhiều vụ việc phức tạp, phụ nữ được tạo điều kiện phát triển kinh tế

(PNTĐ) -Ngày 28/9/2023, tiếp tục chương trình giám sát năm 2023, Đoàn Giám sát liên ngành của Thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội đã giám sát việc thực hiện 2 Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 1 số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018- 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” (Đề án 939) tại quận Đống Đa.
Phát huy dân chủ trong Đảng, xã hội và phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Phát huy dân chủ trong Đảng, xã hội và phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(PNTĐ) - Đó là một trong những bài học kinh nghiệm của thành phố trong 10 năm qua trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết vướng mắc của nhân dân thông qua công tác tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.
Giúp nông dân thích ứng với điều kiện mới

Giúp nông dân thích ứng với điều kiện mới

(PNTĐ) - Ngày 28/9, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Oai tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nhịp cầu nhà nông cho các hộ nông dân, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.