Không có phụ nữ yếu thế - Thúc đẩy phụ nữ phát huy nội lực

Chia sẻ

(PNTĐ) – Sáng 12/3, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức hai hội thảo tham vấn ý kiến định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều đại biểu tham dự đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, xác đáng vào văn kiện của Đại hội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương phát biểuPhó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Chủ trì hội thảo là Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương và Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể của thành phố Hà Nội gồm: Liên đoàn Lao động, Thành đoàn Hà Nội, Hội Nữ trí thức Hà Nội, Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội, Hiệp hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố, đại diện Viện Nghiên cứu gia đình và giới, Học viện Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Plan Việt Nam…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương nêu lên 4 nội dung trọng tâm nhằm tham vấn ý kiến các đại biểu đóng góp vào Báo cáo trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là cho ý kiến về phương châm, chủ đề của Đại hội. Phương chậm của Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI (2021-2026) là: “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” với chủ đề chọn 1 trong 2 phương án; đề nghị các đại biểu cho ý kiến xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội; về phong trào thi đua và các cuộc vận động; cho ý kiến về những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027). Đây chính là những căn cứ quan trọng để xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHPN Thành phố giai đoạn 2021-2026.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểuPhó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu định hướng hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, việc xây dựng báo cáo chính trị là nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội. Theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hà Nội sẽ là một trong 5 tỉnh, thành của cả nước tổ chức Đại hội điểm Phụ nữ Thành phố, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9/2021. Hội LHPN Thành phố đang khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố để phong trào phụ nữ có khởi sắc mới.

Chủ đề ngắn gọn, chọn một thông điệp sâu sắc

Tham luận tại hội thảo đã có 10 ý kiến đóng góp đến từ các đại biểu đi sâu vào phân tích từ kết cấu báo cáo đến nội dung cụ thể, chi tiết được nhìn nhận từ các góc cạnh khác nhau.

Về chủ đề Đại hội, nhiều ý kiến cho rằng cả hai phương án trong Dự thảo Đề cương báo cáo đều dài, cần có sự cô đọng, ngắn gọn hơn nhưng phải nêu bật được thông điệp.

Bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểuBà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho rằng không có phụ nữ yếu thế.

Bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nêu ý kiến, về chủ đề của Đại hội, văn kiện cần thể hiện được giá trị xác định được phương hướng tác động đến phụ nữ Thủ đô theo hướng "phù hợp trong đa dạng". Bên cạnh đó, trong sử dụng từ “phụ nữ yếu thế”, theo bà Vân thì “không có phụ nữ yếu thế mà phụ nữ ở một lĩnh vực nào đó họ khó khăn hơn nhóm khác”. Bởi với từ yếu thế là mặc nhiên đã khiến nhóm phụ nữ này tự ti, an phận. Chúng ta cần phát huy nội lực của họ, họ khó khăn đến đâu chúng ta hỗ trợ cho họ. Cách thiết kế báo cáo, đánh giá 5 năm, đánh giá về phong trào và phương hướng, để phù hợp với chủ đề Đại hội, bà Vân đề xuất, phần phương hướng cho phong trào 5 năm tới, cần nêu nội hàm để thúc đẩy phụ nữ phát huy nội lực chứ không làm thay họ, vì vậy đã đến lúc hoạt động các cấp hội cần thay đổi. Bà Vân dẫn chứng: “Có một nguyên lý là  quả trứng vỡ từ bên trong thì phát triển, vỡ từ bên ngoài thì sẽ bị triệt tiêu”.

Bên cạnh đó, bà Vân cho rằng, cần dựa trên đánh giá năng lực hiện tại với đặc thù của các quận, huyện, xã, phường để tìm ra 3 nhóm: Tương đồng, khác biệt trong tương đồng và khác biệt hoàn toàn để có được định hướng cho phù hợp với địa phương. Những địa phương có định hướng chỉ đạo chung với nhóm tương đồng, còn nhóm khác biệt trong tương đồng và khác biệt hoàn toàn sẽ có chỉ đạo cho phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà NộiPGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cho rằng, dự thảo báo cáo không có gì mới cũng không có gì sai, song sự thay đổi còn chậm trong khi thế giới đã thay đổi rất nhiều, chúng ta phải tăng tốc độ lên. Về tên, ý kiến chủ đề dài quá, cần khái quát 1 thông điệp, ngắn ngọn, sắc sảo. Bà Yến gợi ý như “Phụ nữ Hà Nội góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”.

Bà Giang, Phó Trưởng ban nữ công, Liên đoàn lao động thành phố cho rằng, chủ đề Đại hội cần bám sát nghị quyết Đại hội XVII của Thành ủy Hà Nội và bổ sung thêm 1 ý về “thực hiện bình đẳng giới” vào nội dung của phương án 1.  

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân cho rằng, chủ đề Đại hội cần rõ hơn, đưa điểm nổi bật toàn diện quan trọng nhất của phụ nữ mà khi đọc lên chủ đề toát lên được vai trò, đích đến của Đại hội nhiệm kỳ mới.  

Tên phong trào cần mới hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại

Về tên gọi phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô thi đua 3 tốt” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” cũng được các đại biểu góp ý kiến cần có sự thay đổi, cần diễn giải sao cho đọc lên là rõ được phong trào có nội dung gì. Bà Hà Thị Thanh Vân cho rằng cân nhắc sử dụng từ, phong trào "Phụ nữ thi đua 3 tốt" đổi thành “Phẩm chất đạo đức tốt, năng lực tốt, quản trị gia đình tốt”. Theo bà Vân, quản trị gia đình đã bao gồm có quản trị bản thân, quản trị tài chính và năng lực tốt đã có năng lực kiến thức, năng lực kỹ năng và năng lực thái độ.

Bà Đào Thị Bảo Thư, Điều phối viên dự án, Tổ chức Plan Việt Nam, cho rằng tên phong trào thi đua cần có cái gì mới hơn thu hút sự chú ý hơn như: “Phụ nữ thủ đô thân thiện, tự tin, văn minh”.

Mục tiêu, nhiệm vụ cần đẩy mạnh sự phối hợp

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy XuânPhó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân góp ý kiến tại hội thảo.

Về mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Lý Duy Xuân góp ý nên chia thành các nhóm chỉ tiêu thì chỉ đạo các cấp hội rõ hơn, như về an sinh xã hội, văn hóa, gia đình… để có cái nhìn tổng quan.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến nói: “Cần quan tâm hơn đến số đông là các chị em ở nông thôn. Các chị em còn khổ lắm, hiểu biết và vị thế của họ còn kém. Mình trọng tâm, nên có bộ phận thu thập thông tin theo dõi, giám sát thu thập thông tin là minh chứng thể hiện làm việc khoa học”. Đồng thời, cần số hóa, ứng dụng CNTT trong hoạt động tổ chức hội như in ấn giấy tờ và phải thúc đẩy chị em tự tin mạnh mẽ bởi chị em có đóng góp vô cùng quan trọng là sinh con và nuôi dạy con.

Các đại biểu đều nhấn mạnh việc đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức trong nhiệm kỳ tới cần được đưa vào thực hiện nhiệm vụ.

Bà Lê Thị Kim Điệp, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cho rằng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải bám vào các chương trình nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Hà Nội; bổ sung thêm sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng cần ứng dụng số hóa trong hoạt động của các cấp Hội LHPNPhó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng cần ứng dụng số hóa trong hoạt động của các cấp Hội LHPN. 

Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh: Nên đẩy mạnh áp dụng công nghệ số hóa như xây dựng app cho hoạt động Hội LHPN các cấp. Cộng đồng nữ doanh nhân Hà Nội sẽ phối hợp với Hội để tìm thêm các nguồn kinh phí để giúp phụ nữ tiếp cận và sử dụng CNTT vào công việc hiệu quả hơn. “Làm sao để chị em làm kinh tế tăng hiểu biết về thị trường, vốn, kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực cho họ. Khi phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, làm chủ kinh tế là sẽ tự nâng cao, làm chủ bản thân”.

Điều lệ cần hạ độ tuổi xuống không có giới hạn

Về góp ý sửa đổi điều lệ Hội, nhiều ý kiến đưa ra bổ sung hội viên đặc biệt dành cho các trẻ em gái từ nhỏ tới dưới 18 tuổi hay bổ sung cả đối tượng nữ dưới 18 tuổi vào hội. PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến nói: “Tôi cho rằng cần hạ độ tuổi xuống không có giới hạn. Nên để cho các em tham gia Hội, các bé gái tham gia vào luôn từ rất sớm để có tiếng nói. Muốn có dòng giống tốt, bé gái phải có ý thức vai trò sinh ra thế hệ tương lai”. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến nên quan tâm đến giới tính thứ 3.

Phó Chủ tịch Lê Thị Thiên Hương kết luận hội thảoPhó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thiên Hương kết luận, tiếp thu các ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Thị Thiên Hương tiếp thu ý kiến các đại biểu và cho rằng, 10 ý kiến đóng góp tại hội thảo là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng trong từng lĩnh vực, đóng góp cho kết cấu báo cáo, gợi mở chủ đề báo cáo, các ý kiến đều góp ý rất rõ, đúng trọng tâm. Đó là, bổ sung, đưa ra thông điệp dễ nhớ, dễ thuộc, báo cáo chưa đậm nét, cần phải tập trung đẩy mạnh đi sâu, ứng dụng công nghệ số hóa, tập trung hơn vào vấn đề sinh con và nuôi con. Các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp phải bám vào các chương trình nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Hà Nội; bổ sung thêm chỉ tiêu về phối hợp, hoặc chia ra làm các nhóm chỉ tiêu để triển khai dễ dàng hơn, bổ sung thêm sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong giải pháp bổ sung tăng cường sự phối hợp chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động. Các đại biểu đã tham gia góp ý xây dựng điều lệ hội, bổ sung thêm độ tuổi, quan tâm giới tính thứ 3, bổ sung hình thức bầu cử trực tuyến. “Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉnh sửa, bổ sung vào Báo cáo chính trị để báo cáo được ngắn gọn, rõ ràng, đúng hướng phát huy được sức mạnh, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo chính trị” Phó Chủ tịch Lê Thị Thiên Hương nhấn mạnh.

VÂN NGA

Tin cùng chuyên mục

“Nóng” vấn đề đất đai

“Nóng” vấn đề đất đai

(PNTĐ) - Sáng 12/5, tại trụ sở quận Đống Đa (Hà Nội) và trực tuyến đến 56 điểm cầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 3. Cùng dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đại diện lãnh đạo TP.
Tháo gỡ khó khăn để khởi công trong quý III/2022

Tháo gỡ khó khăn để khởi công trong quý III/2022

(PNTĐ) - Thành ủy quan tâm, chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Aeon Mall Hoàng Mai; đồng thời giao UBND thành phố, các sở, ngành phối hợp với quận Bắc Từ Liêm để sớm trả lời nhà đầu tư về dự án này.