Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô:

Những thành tựu mà Thủ đô Hà Nội đạt được sau gần 40 năm đổi mới rất to lớn và toàn diện

PV
Chia sẻ

(PNTĐ) - Qua gần 40 năm đổi mới, Hà Nội đã thu được những thắng lợi quan trọng. Thủ đô đã vượt qua các thời kỳ khó khăn, liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng cao. Nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục... của TP Hà Nội đứng đầu cả nước.

Thực tiễn này cho thấy, qua 40 năm đổi mới ở Thủ đô Hà Nội chứng minh tính đúng đắn của quá trình phát triển nhận thức và tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Thủ đô Hà Nội được thể hiện tập trung trong các Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội từ khóa X - XVII.

Những thành tựu mà Thủ đô Hà Nội đạt được sau gần 40 năm đổi mới rất to lớn và toàn diện - ảnh 1
Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hải)

 Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ X (1986) là Đại hội mở đầu cho công cuộc đổi mới ở Hà Nội. Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trên địa bàn Hà Nội theo hướng vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai hướng đến ổn định tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô theo hướng chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII (2020) tiếp tục xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và giao Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong giai đoạn 2020 - 2025 và các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Có thể thấy, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội qua 40 năm đổi mới ở Thủ đô Hà Nội chứng minh tính đúng đắn của quá trình phát triển nhận thức và tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong, 40 năm đổi mới so với lịch sử Đảng bộ TP Hà Nội là không dài song đã ghi dấu ấn một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách với nhiều dấu ấn nổi bật. Cụ thể, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thủ đô luôn được Đảng bộ TP coi trọng, nâng cao chất lượng. Hệ thống chính trị từ TP tới cơ sở không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo.

Kinh tế Thủ đô từ nền kinh tế bao cấp theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Nhờ đó, Thủ đô Hà Nội nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng thiếu, thoát khỏi tình trạng Thủ đô nghèo và vị thế ngày càng được nâng cao. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng liên tục từ năm 1986 đến nay và năng suất lao động ngày càng tăng (đạt bình quân trên 7%/năm).

Văn hóa - xã hội sau gần 40 năm đổi mới từ lý luận và thực tiễn có thể khẳng định trên lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người, Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, khá toàn diện, sâu sắc và nổi bật trên một số mặt. An sinh xã hội được đảm bảo, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc các đối tượng chính sách xã hội. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn TP Hà Nội giảm còn 0,03%; tỷ lệ hộ cận nghèo 0,7%.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô được nâng lên. Công tác đối ngoại của TP Hà Nội đã có những bước chuyển mình tích cực. Đến nay, Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác với 61 thủ đô, thành phố các nước; có quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

Từ những kết quả mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được qua 40 năm đổi mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Bùi Nhật Quang đánh giá, thực tế cho thấy, những thành tựu mà Thủ đô Hà Nội đạt được sau gần 40 năm đổi mới rất to lớn và toàn diện. Thủ đô đã có những bước tiến vượt bậc trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Những thành tựu mà Hà Nội đạt được sẽ là những kinh nghiệm quý báu để các địa phương tham khảo và áp dụng phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là những cơ sở dữ liệu quý báu để T.Ư tham khảo và hoàn thiện báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ bệnh binh

(PNTĐ) - Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ các cấp đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ cựu thanh niên xung phong, nữ thương binh trên địa bàn huyện Đan Phượng và Quốc Oai. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đối với những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các nữ chiến sỹ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước.
Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

Bài 1. Thi đua khen thưởng: Động lực thúc đẩy sáng tạo và cống hiến

(PNTĐ) - Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” (Chỉ thị 34), nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế. Đến nay, tròn 10 năm Chỉ thị 34 đi vào cuộc sống, từ sự đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, đoàn thể đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, văn minh, giàu đẹp hơn.