Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới

THẢO HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều 18/4, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đứng thứ 2 toàn thành phố về chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, đồng chí Trần Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo quận Tây Hồ cho biết: Trong thời gian qua, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn quận. Hàng năm, Quận dành khoảng 40% nguồn ngân sách đầu tư cho các hoạt động giáo dục, thể hiện sự quyết tâm của quận trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến nay, Tây Hồ là quận đứng thứ 2 toàn thành phố về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì tốt, thi vào lớp 10 liên tục đứng tốp 5 thành phố; chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng dần cả về số lượng và chất lượng thông qua kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Chất lượng học tiếng Anh cấp Tiểu học được đứng thứ 5/24 quận, huyện được khảo sát. Tỷ lệ học sinh biết bơi của quận đứng tốp đầu thành phố.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận cũng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong trường học. Năm 2013, tỷ lệ giáo viên là đảng viên đạt 32%; năm 2023, tỷ lệ giáo viên là đảng viên đạt 46,7%, (tăng 14,7%). Các Đảng bộ trực thuộc và các chi bộ trong các cơ sở giáo dục cơ bản đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các nhiệm vụ thể hiện trong nghị quyết Đảng bộ, chi bộ hàng tháng và trong cả nhiệm kỳ.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới - ảnh 2
Đồng chí Trần Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ phát biểu tại hội nghị.
Trong giai đoạn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Quận đã thành lập mới thêm 03 trường công lập (Trường MN Đoàn Thị Điểm, MN Tây Hồ, TH Chu Văn An A); cải tạo, nâng cấp 10 trường, thực hiện tốt các giải pháp giảm quy mô số lớp/trường, giảm số học sinh/lớp; qua đó tình trạng quá tải học sinh trong các nhà trường đã dần được khắc phục.

Việc đổi mới phương thức dạy học theo hướng phát triển năng lực; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, dạy học đã và đang được ngành giáo dục đào tạo quận triển khai thực hiện tốt, nhất là trong 02 năm dịch COVID-19, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà (thi lớp 10 THPT luôn đứng tốp 10/30 quận, huyện - tăng 5 bậc so với năm 2015). Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên đáng kể về cả số lượng lẫn chất lượng thông qua kết quả các kỳ thi. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh mẽ tại cấp cơ sở. Với những kết quả đó, năm học 2021-2022, ngành GD-ĐT đã được Sở GD-ĐT đánh giá 11/13 chỉ tiêu thi đua Xuất sắc (tăng 11 chỉ tiêu Xuất sắc so với năm 2013).

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh cũng rất được coi trọng, với nhiều hoạt động tiêu biểu: 100% các trường tiểu học và THCS đã phát động phong trào “Em yêu Hồ Tây”; tổ chức Hội thi “Học sinh Tây Hồ với nét đẹp thanh lịch” gắn với việc giảng dạy bộ tài liệu “Người Hà Nội văn minh thanh lịch”; phát động và tổ chức Hội thi “Học sinh Tây Hồ giới thiệu và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh thắng quận Tây Hồ”...

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới - ảnh 3
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy Tây Hồ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Duy trì tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; triển khai kế hoạch xây dựng xã hội học tập quận giai đoạn 2016-2020. Năm 2017 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa X) ngày 13/04/2007 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Về phương hướng, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian tới, đồng chí Trần Thị Thu Hường cho biết, quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên cơ sở tập trung thực hiện các nội dung sau: Tăng cường đổi mới công tác bồi dưỡng phát triển chất lượng đội ngũ giáo dục; tăng cường giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Công tác xã hội hóa giáo dục được các trường triển khai thực hiện tốt. Tính đến nay, 100% phòng học, lớp học tại các trường mầm non, tiểu học và 80% phòng học, lớp học tại các trường THCS được trang bị điều hòa từ nguồn xã hội hóa của cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội.

Chú trọng phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập trên toàn địa bàn. Chủ động, tích cực hội nhập các yếu tố nước ngoài  để phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới - ảnh 4
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quận cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, mô hình dạy học tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Phát triển toàn diện Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Tây Hồ” giai đoạn 2022-2025. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, góp phần hình thành nhân cách học sinh…

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo quận Tây Hồ có nhiều bước phát triển mới - ảnh 5
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 29.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học, theo hướng tăng tỷ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng chúc mừng 7 tập thể và 5 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Hà Nội ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Tuổi trẻ Hà Nội ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(PNTĐ) -Ngày 30/5/2023 tại trường Đại học Ngoại thương, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Chiến dịch Hè diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 10/2023, với mục tiêu: “Tuổi trẻ Thủ đô chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện” và phương châm: “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đại lễ Phật đản

(PNTĐ) -Sáng 30/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm).
Hội LHPN Hà Nội: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình  Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu

Hội LHPN Hà Nội: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu

(PNTĐ) -Sáng ngày 30/5, Hội LHPN Hà Nội  tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng”  nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế,  những thuận lơi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời tìm ra những giải pháp để tiếp tục  nhân rộng mô hình điểm trong thời gian tới.
Mê Linh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

Mê Linh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4

(PNTĐ) - Giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên, cũng là trọng điểm trong triển khai các dự án nói chung. Đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng lại càng đặc biệt quan trọng và khó khăn, bởi diện tích đất cần thu hồi lên đến hàng trăm ha, gồm cả đất nông nghiệp, đất ở, đất giao thông, trường học, nghĩa trang và hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, sáng tạo, huyện Mê Linh đã và đang hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ Thành phố giao.