Tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh của thành phố

Chia sẻ

Chiều 22-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thông tin về 3 chương trình công tác số 02-CTr/TU, 05-CTr/TU và 09-CTr/TU.

Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về phát triển kinh tế, huy động nguồn lực, cơ cấu lại nền kinh tế, khoa học - công nghệ, phát triển bền vững; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, những định hướng lớn để phát triển Thủ đô theo 9 thông báo kết quả làm việc giữa Thường trực Thành ủy với các bộ, ngành trung ương trong năm 2020.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Chương trình có kết cấu 3 phần, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020; mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025; tổ chức thực hiện. Ngoài ra còn có 6 phụ lục, 1 biểu danh mục các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình.

Bên cạnh mục tiêu tổng quát, chương trình đặt ra 5 mục tiêu cụ thể, 11 chỉ tiêu chủ yếu. Đáng chú ý, thành phố quyết tâm kiểm soát dịch Covid-19 và thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”; phục hồi tăng trưởng kinh tế với các giải pháp đồng bộ gắn với đổi mới, sáng tạo, tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Chương trình số 02-CTr/TU có 11 chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5-8%; GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD/năm; cơ cấu kinh tế: Dịch vụ chiếm 65-65,5%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,5-23%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,4-1,6%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5-13,5%/năm). Ngoài ra, thành phố phấn đấu đạt tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; số lượt khách du lịch đón và phục vụ đạt 35-39 triệu lượt khách, trong đó có 8-9 triệu lượt khách quốc tế...

Đi sâu vào phân tích 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Chương trình số 02-CTr/TU có tính chất tương đối tổng hợp, các nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau; do vậy hệ thống những chỉ tiêu, đề án của chương trình sẽ tập trung chính vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, một giải pháp lớn để thực hiện hiệu quả chương trình là đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng của Thủ đô trong giai đoạn tới, như phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng logistics... và đặc biệt, đối với hai đột phá lớn, rất mới hiện nay, đó là: “Phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới” và “Phát triển hạ tầng khoa học - công nghệ”.

Đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, cần có những giải pháp cụ thể hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên để thực sự tạo thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã truyền đạt nội dung Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình có 13 chỉ tiêu. Đáng chú ý, về quy hoạch, quản lý quy hoạch, thành phố phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã.

Đối với các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải. Ngoài ra, thành phố đặt chỉ tiêu đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và phấn đấu diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 là 7,8-8,1 m2/người.

 Theo Chủ tịch UBND thành phố, Chương trình số 05-CTr/TU có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; 14 nhóm nhiệm vụ đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn có 64 danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 05-CTr/TU.

Thông tin triển khai Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì đối với Thủ đô Hà Nội, để mất an ninh chính trị, trật tự an toàn là không có cơ hội sửa chữa, nên mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra đối với các cấp, các ngành thành phố là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Thủ đô phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, mục tiêu bao trùm của Chương trình số 09-CTr/TU là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ; tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thành phố. Tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh của thành phố, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, phức tạp, mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động vào địa bàn Thủ đô....

 HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục

Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

(PNTĐ) - Hôm nay (24/5), ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42.
SEA Games 31: Thể thao Việt Nam kỷ lục mới và sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn

SEA Games 31: Thể thao Việt Nam kỷ lục mới và sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn

(PNTĐ) -Đoàn thể thao Việt Nam thiết lập kỷ lục mới về số huy chương Vàng mà một Đoàn thể thao có thể giành được ở một kỳ Đại hội ở SEA Games 31. Không chỉ ấn tượng về số lượng, rất nhiều tấm huy chương Vàng mà các tuyển thủ Việt Nam giành được đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn.
Bế mạc SEA Games 31: Lời chào, lời nhắn nhủ cùng “Hội tụ để tỏa sáng“

Bế mạc SEA Games 31: Lời chào, lời nhắn nhủ cùng “Hội tụ để tỏa sáng“

(PNTĐ) - Tối 23/5, lễ bế mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà (Hà Nội). Nếu như Lễ khai mạc là lời chào cuốn hút, lay động, nhân văn và truyền cảm hứng thì Lễ bế mạc SEA Games 31 lời chào, dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế, cho thấy hình ảnh một đất nước Việt Nam không chỉ dừng lại ở nền văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, mà còn hội nhập sâu, rộng với thế giới với sự phát triển mang xu thế trẻ trung, hấp dẫn và hấp dẫn giới trẻ.

Thúc đẩy chuyển đổi số, giảm khoảng cách số

(PNTĐ) - Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Phiên thảo luận cấp cao của khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP) diễn ra  từ ngày 23-27/5, tại Bangkok, Thái Lan