Thảo luận, đóng góp sáng kiến hành động vì phụ nữ, trẻ em

Chia sẻ

Chiều ngày 9/3/2022, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các đoàn đại biểu Phụ nữ thảo luận tại tổ, đóng góp sáng kiến hành động vì phụ nữ và trẻ em; đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Thảo luận diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.

Nhiều sáng kiến, đề xuất vì phụ nữ, trẻ em

Theo đó, đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội đề xuất với  Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, nghiên cứu triển khai "Chương trình đào tạo nâng cao năng lực công nghệ và kỹ năng số cho trẻ em nữ, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động của tương lai trong thời đại số". Sáng kiến này xuất phát từ bối cảnh tỷ lệ nữ giới có đủ kỹ năng công nghệ so với nam giới chỉ chiếm 13% so với 87%). Bên cạnh đó, chuyển đổi số sẽ tác động tới mọi ngành và mọi giới, trong đó nữ giới là lực lượng bị đe doạ nhiều nhất về mất việc làm vì sự xuất hiện của robot và Trí tuệ nhân tạo.

Trước tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em thời gian vừa qua vẫn còn phức tạp, thậm chí có chiều hướng gia tăng, các đại biểu cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tình trạng xâm hại trẻ em; đề nghị nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, bảo vệ môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em; Đề xuất xây dựng mô hình “Tăng cường năng lực cho Hội Phụ nữ cơ sở trong việc phát hiện, phòng ngừa, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng”; Đề xuất xây dựng mô hình “Câu lạc bộ bình đẳng giới” trong các trường học để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong giới trẻ và cung cấp kiến thức pháp luật và kỹ năng sống cho nữ sinh.

Một số nội dung khác mà đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đề xuất là xây dựng mô hình "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ và trẻ em trong phòng, chống mua bán người"; quan tâm những vấn đề liên quan đến lao động nữ, xây dựng mô hình trường mầm non dành cho con công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; có chế độ chính sách đặc thù quan tâm đến lao động nữ.

Các đại biểu mong muốn Trung ương Hội sớm trình Thủ tướng phê duyệt đề án "Nâng cao năng lực làm việc và sinh kế bền vững cho phụ nữ giai đoạn 2022 -2027” trong đó tập trung nâng cao năng lực làm việc cho từng đối tượng phụ nữ qua đó phát huy được tính tự chủ của phụ nữ trong việc tiếp cận việc làm duy trì cuộc sống và sinh kế bền vững.

Liên quan đến hỗ trợ đối tượng phụ nữ yếu thế, khuyết tật, ở xa trung tâm, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cho rằng, cần quan tâm xây dựng đề án “Hỗ trợ phát triển sinh kế cho phụ nữ khuyết tật”; “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc, phụ nữ khu vực xa trung tâm, phụ nữ công giáo”…

Thảo luận về các hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII sau khi kết thúc Đại hội, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thống nhất sẽ tập trung vào các lĩnh vực hoạt động làXây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Tăng cường công tác đối ngoại và hỗ trợ PN hội nhập quốc tế; Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Hình thức triển khai đa dạng, theo các hình thức trực tiếp; trực tuyến và kết hợp trực tiếp, trực tuyến, truyền thông trên mạng xã hội.

Cơ bản thống nhất với phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới

Đoàn cũng thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đối với các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhìn chung, đa số các ý kiến đều nhất trí với dự kiến phong trào thi đua mới mà dự thảo văn kiện đưa ra: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Nhất trí tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Trung ương Hội cần cụ thể hóa nội dung tiêu chí “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” là thế nào trong phần nhiệm vụ và giải pháp; xác định “thời đại mới” là thời đại nào (tương ứng với giai đoạn phát triển của đất nước trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng). Một số ý kiến cho rằng Trung ương Hội nghiên cứu điều chỉnh nội dung 3 sạch thành “Sạch nhà - Sạch ngõ - Sạch phố” để phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Đối với khâu đột phá, các đại biểu thống nhất việc chọn hai khâu đột phá trong dự thảo vừa được xem là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong thời kỳ mới. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị: Cần làm rõ cụ thể nội hàm của khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, từ đó có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả; bổ sung thêm nội dung “Nâng cao năng lực cán bộ Hội phụ nữ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở” vào khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”.

Đa số các ý kiến đều nhất trí với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp trong dự thảo. Về các giải pháp, một số ý kiến đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu và làm rõ một số nội dung trong nhóm giải pháp 2: về đổi mới công tác chỉ đạo điều hành.

Về góp ý đối với dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, vấn đề bổ sung thêm nhóm hội viên đặc biệtlà những trẻ em gái từ 13 đến 18 tuổi. Đa số các ý kiến không đồng ý. Các ý kiến cho rằng, hội viên đặc biệt trước hết phải là hội viên. Tại Điều 3 quy định về điều kiện trở thành hội viên là “từ 18 tuổi trở lên”.

Trong công tác kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra (Điều 21, Điều 22), các ý kiếncho rằng nên để như Điều lệ hiện hành “Công tác kiểm tra, giám sát”, không nên quy định thành một điều riêng, bởi cơ quan chuyên trách Hội LHPN cấp huyện chỉ có từ 4-5 cán bộ chuyên trách, không có các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; Hội LHPN cấp cơ sở không có cơ quan chuyên trách, chỉ có Chủ tịch Hội LHPN cấp xã là cán bộ chuyên trách Hội. Do vậy, việc bổ sung thêm điều về “Uỷ ban kiểm tra”trong điều lệ Hội để áp dụng chung cho các cấp Hội là không hợp lý.

HOÀNG LAN

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản cát thêm 90%

Đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản cát thêm 90%

(PNTĐ) -Chiều 6/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của HĐND TP. Các đại biểu cũng  đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát thêm 90%.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid-19 cho người 18 tuổi trở lên

Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid-19 cho người 18 tuổi trở lên

(PNTĐ) -Sáng 6/7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 và Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố.
Gần 98.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Gần 98.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

(PNTĐ) - Chiều ngày 6/7/2022, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, gần 98.000 thí sinh Hà Nội đã đến các địa điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi. Tại nhiều địa điểm thi, các học sinh có mặt từ khá sớm để đề phòng các tình huống bất trắc. Thời tiết chiều ngày 6/7 cũng mát mẻ khiến các em đều cảm thấy khá dễ chịu.