Thống nhất danh sách chính thức 205 người ứng cử đại biểu Quốc Hội ở Trung ương

Chia sẻ

Tại Hội nghị, sau khi tiến hành thảo luận làm rõ một số vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Vệt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; đại diện các cơ quan, tổ chức ở Trung ương…

Lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thông tin, sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo số liệu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1093 (trong đó Trung ương là 205 người, địa phương là 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ 2,19 người ứng cử/01 đại biểu được bầu (khóa XIV tỷ lệ là 2,29, khóa XIII tỷ lệ là 2,17).

Ở Trung ương, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 205 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và thể hiện sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận đủ 205 biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú thể hiện ý kiến đối với 205 người ứng cử.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; đồng thời tổ chức 5 Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia để theo dõi, đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử; tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương về khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với địa phương và đề xuất phương án giải quyết kịp thời. Từ kết quả của các đoàn giám sát, ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trong hệ thống Mặt trận để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong công tác bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, Ban Thường trực sẽ báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Đồng thời, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cung cấp thông tin, trao đổi (có tính chất giải trình) để làm rõ hơn một số vấn đề nhiều người quan tâm.

"Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một việc rất hệ trọng của quá trình bầu cử. Đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng, để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện các bước tiếp theo. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị các cụ, các vị và các đồng chí căn cứ vào tiêu chuẩn ĐBQH, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia" - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: 

100 ĐBQH khóa XIV ở Trung ương được giới thiệu để ứng cử ĐBQH khóa XV

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV và tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV diễn ra vào ngày 18/4/2021, 68/68 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205/205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trong số 205 người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu: Nữ 46/205 người (tỉ lệ 22,43%); dân tộc thiểu số: 20/205 người (tỉ lệ 9,7%); ngoài Đảng: 4/205 người (tỉ lệ 1,9%); tái cử: 100/205 (tỉ lệ 48,78%); trẻ tuổi: 5/205 (tỉ lệ 2,43%); giáo sư, phó giáo sư: 16/205 người (tỉ lệ 7,8%); tiến sĩ: 63/205 người (tỉ lệ 30,7%); thạc sĩ: 94/205 người (tỉ lệ 45,85%); đại học và tương đương: 32/205 người (tỉ lệ 15,6%).

Từ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Cụ thể: Số lượng ĐBQH khóa XV ở Trung ương là 205 đại biểu; cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương): 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) là 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước là 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV.Các đại biểu tham dự hội nghị đã có những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Với danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Trong các ngày từ 21/3-13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (102 xã, phường, thị trấn thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử. Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã có những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV để lựa chọn những người hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, cống hiến cho Quốc hội khóa mới. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với danh sách được giới thiệu ứng cử. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử; có ý kiến liên quan đến cơ chế, quy định, những vấn đề thực tế đặt ra; có những ý kiến liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng bầu cử Quốc gia;…

Để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của non sông

Ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến cụ thể, xác đáng, thấu tình, đạt lý của các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là những ý kiến thể hiện được tinh thần dân chủ, kỷ cương, đại đoàn kết và thể hiện tính nhân văn.

“Bên cạnh ý kiến của các đại biểu, Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi, làm rõ các ý kiến các đại biểu nêu”, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch sẽ gửi Biên bản hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ phối hợp tổ chức để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước tích cực tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc trao đổi, mạn đàm do MTTQ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức; đặc biệt là hăng hái đi bầu cử vào ngày 23/5/2021 để thực hiện quyền lợi, trách nhiệm của công dân, để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của non sông.

Tại Hội nghị, sau khi tiến hành thảo luận làm rõ một số vấn đề còn băn khoăn, thắc mắc, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV./.

(Theo dangcongsan.vn)

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản cát thêm 90%

Đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản cát thêm 90%

(PNTĐ) -Chiều 6/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021của HĐND TP. Các đại biểu cũng  đề xuất tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cát thêm 90%.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid-19 cho người 18 tuổi trở lên

Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid-19 cho người 18 tuổi trở lên

(PNTĐ) -Sáng 6/7, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 và Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố.
Gần 98.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Gần 98.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

(PNTĐ) - Chiều ngày 6/7/2022, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, gần 98.000 thí sinh Hà Nội đã đến các địa điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi. Tại nhiều địa điểm thi, các học sinh có mặt từ khá sớm để đề phòng các tình huống bất trắc. Thời tiết chiều ngày 6/7 cũng mát mẻ khiến các em đều cảm thấy khá dễ chịu.