Triển khai chính sách tiền lương từ 1/7/2024: Sẽ có trên 10 thông tư để hướng dẫn

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tại họp báo Chính phủ chiều 2/3, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu thông tin về tiến độ hoàn thành các văn bản liên quan đến triển khai chính sách tiền lương từ 1/7/2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Triển khai chính sách tiền lương từ 1/7/2024: Sẽ có trên 10 thông tư để hướng dẫn - ảnh 1
Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu (Bộ Nội vụ) trả lời báo chí

Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu (Bộ Nội vụ) cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 104/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV, ngay sau khi có các nghị quyết và kết luận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trong kế hoạch này quy định rất rõ các nhiệm vụ, nội dung cụ thể và phân công, phân nhiệm rất rõ ràng cho các bộ, cơ quan, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhất mục tiêu của nghị quyết và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Trong đó, Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Nhà nước, cho nên được chủ trì, tham mưu một số việc:

Thứ nhất, xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới;

Thứ hai, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau đó, các năm sau xây dựng nghị định điều chỉnh chế độ tiền lương theo Kết luận 64.

Thứ ba, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm để triển khai chế độ tiền lương mới.

Triển khai chính sách tiền lương từ 1/7/2024: Sẽ có trên 10 thông tư để hướng dẫn - ảnh 2
Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương Nguyễn Bích Thu (Bộ Nội vụ) trả lời báo chí

Theo bà Thu, hiện nay, về nhiệm vụ xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Bộ đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị trình cho các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị.

Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản.

 

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

(PNTĐ) - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.