Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) -Sáng ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới 63 tỉnh/thành trên cả nước.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 1
Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (thứ 5 từ phải  sang) và các đại biểu tham dự tạo đàm chụp ảnh lưu niệm sáng ngày 11/3

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam .

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp với các yêu cầu quốc tế, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ, chúng ta rất vui mừng khi thấy, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 2
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

 Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập. Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp

Mặc dù vậy, căn cứ vào Nghị quyết số 11, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ.

Vẫn còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; nhiều nơi không có nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%...

Những nguyên nhân chủ quan và khách quan của vấn đề này, theo bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đó là:  Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị về bình đẳng giới, về vai trò, năng lực của phụ nữ còn hạn chế; chủ trương công tác cán bộ nữ chưa được quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ngay từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đề bạt cán bộ; Vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp trong tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ trong từng thời kỳ còn hạn chế; Một bộ phận phụ nữ chưa thực sự chủ động phấn đấu vươn lên...

"Do vậy, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền phải nỗ lực, quan tâm hơn nữa cả trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, cũng như tìm ra các cơ chế, biện pháp thích hợp để phụ nữ được tham chính một cách công bằng, từ đó có thể được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và quyết định những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước"- bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 3
 Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

Tại buổi tọa đàm, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” gồm 5 nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ; văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ thời gian qua; kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ ở một số nước trên thế giới và một số vấn đề cần quan tâm về công tác cán bộ nữ.

Thông tin tình hình chung về công tác cán bộ nữ hiện nay, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết: Hiện nay Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ đã có nhiều tiến bộ. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến 01/4/2021, dân số nữ của Việt Nam là 49.543.571 người (chiếm 50,4% tổng dân số), tỷ số giới tính 98,4 nam/100 nữ. Về số liệu cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII có 19 Ủy viên Trung ương là nữ (đạt 9,5%), trong đó có 01 Ủy viên Bộ Chính trị, 02 Ủy viên Ban Bí thư. Khóa XII là 20/200, trong đó 03 Ủy viên Bộ Chính trị, 01 Ủy viên Ban Bí thư; khóa XI là 17/200, trong đó 02 Ủy viên Bộ Chính trị, 01 Ủy viên Ban Bí thư.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh cả nước có 466 nữ/3.504 ủy viên BCH, chiếm tỷ lệ 13,3% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 11,4%), trong đó có 104 nữ/967 ủy viên thường vụ, chiếm tỷ lệ 10,75% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 7,85%); có 17 nữ/155 phó bí thư, tỷ lệ đạt 10,97% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 4,14%); có 6 nữ/63 bí thư, tỷ lệ 9,5% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 6,3%); có 54 nữ/370 trưởng các ban Đảng cấp tỉnh, đạt 14,59%. 

Cả nước có 35 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên (trong đó Hà Tĩnh đạt tỷ lệ 15,9%, cao nhất là Tuyên Quang 29,2%, thấp nhất là Quảng Bình 6,1%).

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 5 tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương có 1/6 cấp trưởng, chiếm tỷ lệ 16,67%; 9/26 cấp phó, chiếm tỷ lệ 34,62%. 12/63 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ 19,05%; 21/62 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ 33.87%; 16/63 Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ 25,40%; không có Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh/thành phố. 11/63 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh/thành phố chiếm tỷ lệ 17,46%

Về tỷ lệ nữ đại biểu tham gia Quốc hội: Việt Nam có 151 nữ đại biểu Quốc hội  (30,26%). Tính đến tháng 2/2023, Việt Nam xếp hạnh thứ 64/193 quốc gia cao hơn 10 bậc so với thời điểm tháng 12/2020 ( 73/193 quốc gia). Pháp xếp thứ 36 với 37,3 % nữ nghị sĩ, Đức xếp thứ 44 với 34,9%, Anh xếp thứ 35 với 34,7%, Ý xếp thứ 56 với 32,3% và Canada xếp thứ 62 với 30,6 % . Mỹ hiện xếp thứ 73 về tỷ lệ dân biêu nữ, đồng hạnh với Litva 28,4%. 

Cơ quan, địa phương đơn vị không có nữ lãnh đạo chủ chốt: có 11/22 bộ, cơ quan ngang bộ ( 50%) và 6/8 cơ quan thuộc Chính phủ ( 75%)  không có nữ lãnh đạo chủ chốt. 44/63 tỉnh, thành phố ( 69,8%) không có nữ Bí thư hoặc Phó bí thư cấp tỉnh; 21/63 tỉnh/thành phố ( 33.3%) không có nữ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh. 38/63 tỉnh, thành phố ( 60,3%) không có nữ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; 12/63 tỉnh/thành phố ( 19,1%)  không có nữ ở bất cứ vị trí lãnh đạo chủ chốt nào của cấp tỉnh, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung. 2/63 tỉnh, thành phố (3,2%) không có nữ thường vụ cấp tỉnh( Long An và Khánh Hòa).

Quốc hội khóa XIV có 3/63 tỉnh, thành phố  không có nữ đại biểu  (Tây Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế) Quốc hội khóa XV có 2/63 tỉnh. thành phố không có nữ đại biểu (Hải Phòng và Cà Mau)...

Đề cập tới công tác cán bộ nữ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh đến những vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ thời gian tới.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới.

Thứ hai, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về: Chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ…

Thứ ba, động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Thứ tư, quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỉ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp,…

Thứ năm, tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 4
Các đại biểu tham gia phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận những cách làm hiệu quả; nêu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khiến các mục tiêu đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị vẫn chưa đạt được. Đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nữ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, đại biểu đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy đảng các địa phương cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý;  và trẻ hóa đội ngũ nữ cán bộ, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ để nữ cán bộ có cơ hội cống hiến; tăng cường sự tham gia tích cực của  cán bộ nam trong thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ...

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 5
Tại tọa đàm những giải pháp, kiến nghị của các đại biểu sẽ góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ nữ.

Kết luận hội nghị, bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cảm ơn các đại biểu tham dự và đóng góp các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị. Đây là những đóng góp có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Hội LHPN Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất trình lên các bộ, ban, ngành Trung ương đề nghị xem xét, quan tâm hơn nữa về công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới - ảnh 6
Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của các điểm cầu tại các tỉnh, thành toàn quốc.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Áp dụng visa điện tử là một bước tiến quan trọng

Áp dụng visa điện tử là một bước tiến quan trọng

(PNTĐ) -Thảo luận tại hội trường trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Vũ Tiến Lộc - đoàn ĐBQH TP Hà Nội bày tỏ sự nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh của người Việt Nam cũng như là Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Kỳ vọng có nữ Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới

Kỳ vọng có nữ Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới

(PNTĐ) -Thảo luận tại hội trường trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - đoàn ĐBQH tỉnhThái Nguyên cho rằng, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với cấp nữ Thượng tá và Đại tá sẽ tạo một cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh đạo trong ngành công an có điều kiện phấn đấu.