Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, sáng 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND cần thảo luận kỹ, đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm - ảnh 1
 Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, “năm bản lề” tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Trong những tháng đầu năm 2023, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen.

Thành uỷ và các cấp uỷ đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng toàn diện, khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện.

Đối với HĐND Thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn của Thành phố. Theo đó, đã triển khai hiệu quả Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Thường trực HĐND các cấp chủ động ký kết quy chế phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp để tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức khảo sát tình hình, tiến độ triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và qua đó đã kịp thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến cơ chế, chính sách, đất đai, công tác đền bù, GPMB đảm bảo tiến độ dự án. Các đại biểu HĐND Thành phố đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi được cử tri và Nhân dân tín nhiệm.

Hà Nội đạt được kết quả nêu trên là nhờ với sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND Thành phố và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và Nhân dân Thủ đô” - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp HĐND Thành phố lần này diễn ra trong thời điểm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố các các cấp ủy vừa triển khai đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị, các đại biểu HĐND Thành phố tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của Thành phố. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành.

Trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm (Đường Vành đai 4, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, tôn tạo di tích…) và thực hiện tốt các chương trình, đề án xây dựng đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết rất quan trọng về cơ chế, chính sách, định mức chi trên địa bàn Thành phố, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu HĐND cần thảo luận kỹ, đi sâu, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh. Góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Ngoài ra, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất, tăng trách nhiệm người đứng đầu, đưa kết quả giải ngân thành 1 chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm 2023. Đặc biệt quan tâm đến việc GPMB để thực hiện dự án đường vành đai 4 đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo toàn bộ mặt bằng sạch đến cuối năm 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm - ảnh 3
Quang cảnh kỳ họp

Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Do vậy, phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, các công trình lớn, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao.

Đồng thời tiếp tục khẩn trương rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thành phố một cách triệt để để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển. Thành phố cần xác định lấy nội dung này làm tiêu chí đánh giá mức độ thi đua hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, cá nhân trên địa bàn Thành phố” - Bí thư Thành uỷ yêu cầu.

Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch. Đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI, chỉ số PCI của Thành phố để nâng cao thứ hạng trong thời gian tới.

HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của Thành phố. Tập trung lựa chọn các vấn đề quan trọng, nổi cộm được cử tri, Nhân dân quan tâm để giám sát, chất vấn, giải trình. Tăng cường việc rà soát, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát và những cam kết, tiến độ thực hiện của UBND Thành phố để phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ách tắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển của Thành phố và đảm bảo nâng cao đời sống của cử tri, Nhân dân.


Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazin

(PNTĐ) - Nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và Brazin đã thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí.
Cầu Giấy: Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu“

Cầu Giấy: Ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu“

(PNTĐ) - Ngày 27/9, tại Cụm di tích đình An Hòa - chùa Báo Ân (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), Hội LHPN quận Cầu Giấy phối hợp với UBND phường Yên Hòa tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng” và trao quyết định ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi thờ tự.
Văn hóa là thế mạnh trong định hướng quy hoạch Thủ đô

Văn hóa là thế mạnh trong định hướng quy hoạch Thủ đô

(PNTĐ) - Sáng 27/9, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Treo đó, Hội thảo sẽ diễn ra sáng 29/9, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Thêm một bứt phá để phát triển Thủ đô

Thêm một bứt phá để phát triển Thủ đô

(PNTĐ) - Tại kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập quận Gia Lâm. Đây được xem là động lực mạnh mẽ để Gia Lâm tăng cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để bứt phá, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.