Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng:

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 7/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023, kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cùng chung quyết tâm và nỗ lực của Thành ủy, sự sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND Thành phố; với chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân Thủ đô; được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trước đây; năm 2022, chúng ta đã kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong bối cảnh bộn bề công việc vừa phải kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; Thành phố đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ có tính chất định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thành phố như: Tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị khóa 11 và đề xuất Bộ Chính trị khóa 13 ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 định hướng đến năm 2050; tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; triển khai quyết liệt các công việc để thực hiện dự án đường vành đai 4 - Vùng thủ đô; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền của Thành phố; xây dựng Đề án khai thác nguồn lực từ tài sản công; Đề án các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ… Có thể khẳng định, năm 2022 vừa qua, Thành phố chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Có được những thành tựu trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự thể chế hóa của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý năng động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND Thành phố; sự quan tâm, chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô”.

Đặc biệt, trong năm 2022 vừa qua, quán triệt, triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Thành ủy, cụ thể hóa vào tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nên HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả.

Đó là, đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành Nghị quyết, đồng thời đôn đốc kiểm tra, giám sát, tái giám sát. Đảng đoàn HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội” với 5 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đây là cơ sở chính trị, động lực quan trọng để HĐND các cấp của Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của HĐND các cấp, các vị đại biểu HĐND; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực sâu sắc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ rõ các tồn tại, yếu kém, đó là: Việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải, nhất là tại một số làng nghề; quản lý quy hoạch đô thị còn hạn chế, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc trong dư luận xã hội; tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và nhiều vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm; công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao.

Khâu tổ chức thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; việc nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu, việc đi sâu, đi sát thực tiễn cơ sở để giải quyết nhanh, gọn các vấn đề khó khăn, vướng mắc còn hạn chế. Tình hình khiếu kiện, tập trung đông người trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội còn chưa tốt và còn để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2023 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2020-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Dự báo, năm 2023 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức ngày càng gay gắt, tình hình thị trường bất động sản, tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô; áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực… tác động trực tiếp đến đất nước và Thủ đô.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 10 của HĐND thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, có ý kiến định hướng về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tiếp tục chọn chủ đề năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tại kỳ họp HĐND Thành phố lần này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đồng chí Đinh Tiến Dũng gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung như: HĐND Thành phố sẽ bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2023 và những năm tiếp theo. Các vị đại biểu HĐND Thành phố tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung được trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở đó, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023; kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án chưa đủ thủ tục triển khai để bổ sung vốn: chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, cho các dự án đã thực hiện nhanh tiến độ… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư; đồng hành cùng với các doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về cải cách hành chính và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, giải phóng mặt bằng, thuế, hải quan.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Từ nay đến Tết nguyên đán Quý Mão, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để Nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

(PNTĐ) - Tối 3/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi Lễ công bố và trao Giải Búa Liềm vàng.
Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thủ tướng: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

(PNTĐ) -Chiều 3/2, kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những ý nghĩa của công tác Cải cách hành chính (CCHC) trong việc tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, nền kinh tế.
Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PNTĐ) - Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 2/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”

(PNTĐ) -Những thắng lợi vĩ đại trong 93 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.