Ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chia sẻ

Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng..., ra mắt đúng ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, phó giám đốc, phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Phạm Thị Thinh cho biết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Một trong những tác phẩm thuộc tủ sách Một trong những tác phẩm thuộc tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" ra mắt lần này

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet, mặt trận tư tưởng, chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì thế, trong văn kiện Đại hội XIII, Đảng ta yêu cầu: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị".

Bà Phạm Thị Thinh cho biết: Tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" được Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xây dựng và ra mắt độc giả là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp sau Lễ ra mắt Tủ sách là buổi Tọa đàm giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu, phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến năm 2010.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả, nhà khoa học đã tập trung làm rõ nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của việc biên soạn, xuất bản bộ sách và phân tích giá trị, ý nghĩa sâu sắc của một số sự kiện tiêu biểu, nổi bật trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm hơn 160 tựa sách được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tác phẩm, bài viết của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sách nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về lịch sử Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Tủ sách đặt tại Phố sách 19 tháng 12 và thường xuyên được cập nhật, bổ sung.

HẢI CHI

Tin cùng chuyên mục

578: Bộ phim mãn nhãn với những pha hành động và cảnh đẹp Việt Nam

578: Bộ phim mãn nhãn với những pha hành động và cảnh đẹp Việt Nam

(PNTĐ) -Vừa ra mắt, bộ phim hành động “578- Phát đạn của kẻ điên” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới chuyên môn. Phim có dàn diễn viên xuất sắc, các pha hành động đỉnh cao cùng cách kể truyện phi lô gíc và đặc biệt, ít khi nào khán giả cảm thấy hạnh phúc đến thế trước hình ảnh cảnh sắc non nước Việt nên thơ, bay bổng, đẹp một cách lạ lùng.