Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII:

10 chương trình công tác phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của thành phố

Sáng 11/3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Hội nghị lần thứ ba có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước quyết định trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố một số nội dung quan trọng, như: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh từ báo cáo tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào tháng 7/2021 sang Hội nghị lần thứ sáu vào tháng 10/2021); Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về công nghiệp văn hóa (chuyển từ báo cáo tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào tháng 8/2022 sang Hội nghị lần thứ năm vào tháng 7/2021). Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bổ sung nội dung về các cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vào tháng 4/2021. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Khẳng định 10 chương trình công tác phản ánh toàn diện các mặt của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá toàn diện nội dung, hình thức từng chương trình công tác, đặc biệt là đánh giá các chương trình đã bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế thừa các chương trình nhiệm kỳ trước và có tính khả thi không, nhất là từ thực tiễn ở 30 quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành. 

 Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, điểm khác biệt lần này là đi kèm với các chương trình công tác là các kế hoạch, đề án, thậm chí dự án cụ thể để triển khai thực hiện; thực sự là các chương trình hành động.

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Theo dự thảo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội"; chỉ đạo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô…

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã được báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị chuyên đề ngày 23/2/2021, hội nghị Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Tại các hội nghị, những ý kiến phát biểu đều cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình, đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời, góp ý, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của dự thảo chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn và đề xuất của các cơ quan chủ trì, tham mưu chuẩn bị nội dung, Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố một số nội dung thay đổi, có điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, mục tiêu của Chương trình số 01-CTr/TU là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất; hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Chương trình cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%, hằng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên. Đến năm 2025, tối thiểu có 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ so với năm 2015, phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí. Hằng năm, chỉ số PAPI tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng Chương trình công tác số 04 của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với tiêu chí cao hơn quy định của Chính phủ, theo hướng phát triển đô thị với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới cần thực chất, thiết thực, hiệu quả và bền vững gắn với quá trình đô thị hóa; phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu… Hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh… Qua đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, bảo đảm an sinh xã hội với các gia đình chính sách ở nông thôn.

Chương trình cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hằng năm đạt 2,5-3%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 70%. Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thu nhập bình quân của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm…

 PHẠM HẰNG

 

Bạn đang đọc bài viết 10 chương trình công tác phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của thành phố tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com