Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn

Bí thư Thành ủy đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi cao để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểuĐồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu

Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 23/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Kỳ họp lần này được diễn ra trong bối cảnh toàn Thành phố chúng ta đang thực hiện rất tích cực, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 đã xác định chủ đề: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; đồng thời xác định 03 khâu đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm và trong 14 giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội đã xác định “tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và của Đoàn Đại biểu Quốc hội” với hai nhiệm vụ chính là đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Điều đó cho thấy nhiệm vụ của các cơ quan của Thành phố, trong đó có các cơ quan của HĐND, các đại biểu HĐND là rất lớn, để thực hiện được yêu cầu đó đòi hỏi phải só sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, sự vào cuộc thực sự của các cấp chính quyền Thành phố, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17.

Hà Nội với vị trí là Thủ đô, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế; là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồng thời để đảm bảo sự liên tục trong hoạt động của các cơ quan của HĐND cũng như của chính quyền thành phố; với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học của HĐND, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc cho ý kiến và quyết nghị các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026…; HĐND sẽ quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách của thủ đô, đó là: Thông qua Nghị quyết về: Điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có vị trí và vai trò hết sức quan trọng... Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, có vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu” trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Kế thừa và phát huy tinh thần đó, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đặt lên vai HĐND, các đại biểu HĐND là rất nặng nề. Trước mắt, để đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND khóa 16 với nhiều nội dung lớn, thời gian không nhiều, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri thành phố để tập trung, thảo luận vào một số nội dung sau:

Một là, về công tác nhân sự, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan của HĐND Thành phố, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố; đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 160/2021/QH14 của Quốc hội. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí đại biểu HĐND cần tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ và lựa chọn bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là, về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để đảm bảo tính liên tục, kịp thời, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa của HĐND Thành phố; tại kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố đã xây dựng và trình HĐND Thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí cần thảo luận kỹ về nội dung, số lượng, thời gian của các kỳ họp để đảm bảo khoa học, có tính khả thi, bao quát được các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và lượng hóa, dự báo được các vấn đề có thể phát sinh của Thành phố trong thời gian tới.

Ba là, đối với Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Đây là các nội dung hết sức quan trọng, cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021); đồng thời, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Các đồng chí cần thảo luận về phạm vi, đối tượng, nguồn lực và mức chi để vừa tuân thủ với các quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố.

Bốn là, đối với hoạt động của HĐND và của các đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi cao để đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Bí thư nhấn mạnh: “Các đồng chí đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, ý nguyện của cử tri, xem xét giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, nhất là các yêu cầu dân sinh bức xúc. Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của HĐND với UBND, MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cùng các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị của Thành phố”.

Năm là, đối với hoạt động của UBND Thành phố, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp. Qua đó, đề nghị UBND Thành phố cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu lực hiệu quả, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố và nghị quyết HĐND Thành phố để triển khai, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Năm 2021, mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

 VÂN NGA

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô