Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện kế hoạch số 177/ KH-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội về tuyên truyền thực hiện phong trào “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, trong tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã ban hành công văn số 65/ KH- BTV về kế hoạch tuyên truyền trong các cấp Hội Phụ nữ.

Phụ nữ quận Long Biên tổ chứcPhụ nữ quận Long Biên tổ chức Hội thi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các mục tiêu định hướng, giải pháp lớn của Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII về cải cách hành chính; Các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của thành phố về cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS. PCI, ICT INDEX, DDCI về cải cách hành chính. Tuyên truyền về các hoạt động cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của chính quyền điện tử trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3,4 và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

Giải pháp và hình thức tuyên truyền gồm: Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, người đứng đầu các cấp Hội trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thu đua khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Khai thác nguồn lực, phối hợp biên soạn các loại ấn phẩm… Thông qua các ấn phẩm tuyên truyền của các cấp Hội, phương tiện thông tin đại chúng hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; tăng cường lượng tin bài về cải cách hành chính trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Phụ nữ Thủ đô, website và fanpage của Hội LHPN Hà Nội; Phát hành tờ gấp, panô, áp phích, video, clip liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền và từng nhóm đối tượng phụ nữ; lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, các lớp tập huấn bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Hội gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan.

HOÀNG ANH

 

Bạn đang đọc bài viết Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021 – 2025 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com