Tiếp tục tổ chức cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024

THẢO HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP năm 2024. Theo đó, thành phố tiếp tục giao Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức chương trình.

Theo đó, Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 sẽ bao gồm hai phần: Cuộc thi viết và các sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường. Cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm nay sẽ chính thức diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024.

Tiếp tục tổ chức cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 - ảnh 1
Lễ phát động Chương trình truyền thông  về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà báo… (Ảnh: kinhtedothi.vn).

Các bài dự thi được đăng tải trên Báo Kinh tế và Đô thị, các báo Trung ương và Thành phố, thời gian đăng từ 1/10/2023 - 30/9/2024. Theo đó, các tác phẩm dự thi chủ yếu xoay quanh các nội dung phản ánh, giới thiệu về các mô hình tiên tiến, sáng kiến kỹ thuật và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời bám sát công tác triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Các bài viết cần tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường, bám sát theo kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 27/8/2021 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn TP Hà Nội; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.

Đối với các sự kiện Truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP, thời gian  triển khai cũng bắt đầu diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024, gồm nhiều hoạt động như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các trường học, khu vực dân cư, về cảnh báo nguy cơ biến đổi khí hậu và trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn TP; Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội; Phối hợp với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chiến dịch, hoạt động cụ thể về bảo vệ môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.

Mục đích của Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024 nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã đặt ra.

Tin cùng chuyên mục