240 hội viên Hội Cựu chiến binh Gia Lâm học tập chuyên đề về làm theo phong cách Hồ Chí Minh

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 29/8, Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 Cựu Chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. TS Đinh Quang Thành, Phó Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề.

240 hội viên Hội Cựu chiến binh Gia Lâm học tập chuyên đề về làm theo phong cách Hồ Chí Minh - ảnh 1
TS Đinh Quang Thành, Phó Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề

Tham gia hội nghị học tập chuyên đề có 240 đồng chí thuộc Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, xã, thị trấn và các Chi hội trưởng trên địa bàn huyện.

Nội dung chuyên đề gồm hai phần: Phần 1 là tư tưởng phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phần 2 là Hội Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phóng cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Những di sản Người để lại cho Đảng ta và nhân dân ta là vô cùng quý báu. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh và Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và noi theo.

240 hội viên Hội Cựu chiến binh Gia Lâm học tập chuyên đề về làm theo phong cách Hồ Chí Minh - ảnh 2
Quang cảnh hội nghị

Trong những năm vừa qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, kết luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương cho cán bộ, đảng viên. Đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Bác là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo bước chuyển mới, trở thành động lực quan trọng để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

240 hội viên Hội Cựu chiến binh Gia Lâm học tập chuyên đề về làm theo phong cách Hồ Chí Minh - ảnh 3
Quang cảnh hội nghị

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu gương thuộc phạm trù tự nguyện, tự giác để gương trước mọi người, làm gương trong mọi công việc, làm gương mọi lúc, mọi làm nơi, làm gương về phẩm chất đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và làm gương về hành động lời nói phải đi đôi với làm. Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nêu gương vừa là trách nhiệm vừa là giải pháp quan trọng để vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tin theo Đảng làm cách mạng. Mọi cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trước: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”.

Qua hội nghị học tập chuyên đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phóng cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” giúp mỗi cán bộ, hội viên thấm nhuần tư tưởng “nêu gương” của Bác; tích cực tự giác học tập và làm theo phong cách “nêu gương” của Người; nghiêm túc thực hiện những quy định “nêu gương” của Đảng; ra sức giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

 

Tin cùng chuyên mục

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

(PNTĐ) - Sáng 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Theo đó, thu ngân sách năm 2024, UBND TP xây dựng dự toán thu là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023.