Đại hội Chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm

Hoàng Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều ngày 7/9, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm”, Đại hội chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 ( thuộc cơ quan Hội LHPN Hà Nội) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại hội chi bộ Ban HTPNPTKT-CSLP có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 1
Các đại biểu chúc mừng Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V, đồng chí Dương Thị Lý Anh, Bí thư chi bộ cho biết: Nhiệm kỳ qua, Chi bộ có 06 đồng chí trong đó có 04 đảng viên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể; 4 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 2 đồng chí có trình độ đại học; 5 đồng chí có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 100% đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, cán bộ đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 đề ra. Nổi bật chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai tốt các nội dung tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ủy thác vay vốn. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quan tâm trọng tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, coi trọng phê và tự phê bình, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc cho từng cán bộ, đảng viên đi đôi với đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 2
Đồng chí Dương Thị Lý Anh, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V 

Trong nhiệm kỳ 2022- 2025, Đại hội xác định mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản, đó là: Tăng cường dân chủ, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của hai Ban, xây dựng Chi bộ vững mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hội LHPN Thành phố.

Một số chỉ tiêu cơ bản: Hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật mới ban hành liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; Không có đảng viên “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Hàng năm 100% đảng viên chi bộ hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ và Đảng ủy triển khai. Trong nhiệm kỳ kết nạp 01 đảng viên mới. Hàng năm, chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 3
Đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của Chi bộ để có được những kết quả cao trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, Chi hội đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng Đoàn, Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã  chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn của hai Ban, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức Hội. Chi bộ đã triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án theo giai đoạn. Thực hiện các chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành Sở Tư pháp, Sở Lao động TB&XH, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật, Công An Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ngân hàng chính sách xã hội... Đồng thời chủ động đề xuất UBND Thành phố ban hành Kế hoạch và phê duyệt các đề án giai đoạn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Hội LHPN thành phố Hà Nội về việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ và Đảng bộ, Chi bộ và Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã đăng ký và triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm: trong nhiệm kì đã giúp đỡ giới thiệu kết nạp 01 đảng viên mới và hiện chi bộ có 2 quần chúng ưu tú; phân công đảng viên giúp đỡ cho quần chúng ưu tú và có nhận xét đánh giá hàng quý…

Đồng chí Lê Kim Anh nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, đó là Chi bộ chỉ đạo hai ban chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vận động phụ nữ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng hạ tầng kĩ thuật nông thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao… Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trong hệ thống Hội. Thường xuyên quán triệt 19 điều đảng viên không được làm, giáo dục đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt Chi bộ nội dung sinh hoạt tư tưởng luôn được chú trọng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận của đảng viên và quần chúng.

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 4
Các đảng viên Chi bộ bỏ phiếu bầu Bí thư 

Tại Đại hội, phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, với 100 % phiếu tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Hường là Bí thư Chi bộ Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Chính sách luật pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 5
Tại hội nghị, các đảng viên tham luận làm rõ hơn những kết quả trong nhiệm kỳ 2020- 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 6
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 7
Các đại biểu thực hiện Nghi thức chào cờ
Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm - ảnh 8
Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ đã thành công tốt đẹp

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô

Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô

(PNTĐ) -Gần 300 đại biểu khách mời trong nước và quốc tế sẽ tham gia Hội thảo khoa học cấp thành phố Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 21/3 tới tại Khách sạn Thắng Lợi,Tây Hồ, Hà Nội.
Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Với chủ đề "Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”, sau 3 ngày mở cửa (từ 17-19/3/2023) đón tiếp công chúng và những người làm báo cả nước, Hội báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp.
Điều nguy hiểm nhất là ngòi bút bị bẻ cong

Điều nguy hiểm nhất là ngòi bút bị bẻ cong

(PNTĐ) - Sáng ngày 19/03/2023, tại Bảo tàng Hà Nội, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Hội ngộ Giải A Giải Báo chí Quốc gia” với sự tham dự của nhà tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia trong 5 năm trở lại đây.