Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại các khu công nghiệp

Chia sẻ

Với hồ sơ đơn giản, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động sẽ nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trong 3 tháng với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người LĐ nằm trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng của Chính phủChính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người LĐ nằm trong gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng của Chính phủ (Ảnh: minh hoạ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (LĐ). 

2 mức hỗ trợ tiền nhà với từng nhóm người lao động

Theo Quyết định, người LĐ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trên thuộc nhóm có hợp đồng LĐ, đóng bảo hiểm xã hội đang làm việc trong doanh nghiệp và người LĐ quay lại thị trường LĐ, làm việc khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, 24 tỉnh thành thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có TP. Hà Nội.

Người LĐ được nhận hỗ trợ khi có thời gian ở thuê, ở trọ từ ngày 1/2 - 30/6/2022; hợp đồng LĐ không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022. Trường hợp người LĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách LĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Người LĐ đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Với người LĐ quay trở lại thị trường LĐ, để nhận hỗ trợ cần có thời ở thuê, ở trọ từ ngày 1/4 -30/6/2022; có hợp đồng LĐ không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2022, trừ hợp đồng LĐ giao kết tiếp nối của hợp đồng LĐ đã giao kết và thực hiện trước đó.

Trường hợp, người LĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc mới mới tuyển dụng, có giao kết hợp đồng LĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng LĐ của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách LĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Hồ sơ đơn giản, thời gian giải quyết nhanh 

Quyết định nêu rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm danh sách người LĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người LĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người LĐ mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Theo quy định, người sử dụng LĐ tổng hợp danh sách người LĐ đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người LĐ, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Người sử dụng LĐ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người LĐ.

Sau 3 ngày, người sử dụng LĐ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người LĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội; thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày. Sau khi có xác nhận, người sử dụng LĐ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày) và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Người sử dụng LĐ chi trả cho người LĐ trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Trường hợp người LĐ làm việc theo hợp đồng LĐ cho nhiều người sử dụng LĐ thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

ĐỨC HẠNH

Tin cùng chuyên mục