Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

THẢO HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -Chiều 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Với 473/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - ảnh 1
Các đại biểu tham gia biểu quyết

Quyết nghị của Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội; Tờ trình số 517 ngày 20/6/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 95 ngày 22/6/2023 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; biên bản kiểm phiếu ngày 24/6/2023 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (24/6/2023).

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1968, quê quán xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật; được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kể từ ngày 1/8/2021.

Tin cùng chuyên mục

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

HĐND TP thông qua các nghị quyết về ngân sách, tài chính

(PNTĐ) - Sáng 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách. Theo đó, thu ngân sách năm 2024, UBND TP xây dựng dự toán thu là 408.547 tỷ đồng, cao hơn dự toán Thủ tướng Chính phủ giao 17 tỷ đồng do tính thêm dự toán thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại, tăng 2,2% so với ước thực hiện năm 2023.