Góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi):

Ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 27/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đại biểu ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho Thành phố.

Cần làm rõ cơ cấu thành phần của đại biểu

Góp ý về cơ cấu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Điều 9 của dự thảo luật, đại biểu Trần Quốc Quân (đoàn Long An) ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, bảo đảm khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho thành phố.

Ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân - ảnh 1
Đại biểu Trần Quốc Quân (đoàn Long An) phát biểu

Tờ trình của Chính phủ nêu việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhằm bảo đảm tính tỷ lệ đại diện cho cử tri phù hợp với tốc độ tăng của dân số cơ học của thành phố, đại biểu đề nghị cần làm rõ cơ cấu thành phần của đại biểu để đảm bảo tính đại diện cho các tầng lớp các ngành các lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Đại biểu nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu việc đề xuất tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên tương ứng so với trong dự thảo, trong báo cáo đánh giá tác động của dự thảo luật cũng nêu các ban của Hội đồng nhân dân thành phố có các trưởng ban, phó ban và các thành viên nhưng phần lớn hoạt động là kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, chưa tâm quyết cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, chưa tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri.

Vì vậy, đại biểu đề nghị việc tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ có nhiều thuận lợi để cho đại biểu có toàn thời gian nghiên cứu tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến đề xuất các chính sách và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho nhân dân một cách kịp thời, hiệu quả.

Về cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần có sự cân nhắc, đánh giá một cách toàn diện, bởi quy định như dự thảo sẽ khó cho công tác bố trí công cán bộ.

Về phát triển y tế Thủ đô và chăm sóc sức khỏe, Luật Bảo hiểm y tế hiện hành không quy định dịch vụ khám bệnh chữa bệnh y học gia đình và cấp cứu ngoại viện thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Theo đại biểu, dự thảo luật lại cho phép sử dụng nguồn kinh phí của quỹ bảo hiểm y tế để chi trả cho hoạt động dịch vụ này trên địa bàn thành phố là chưa bảo đảm nguyên tắc mọi người dân đều được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế được xác định trong Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương.

Đại biểu Trần Quốc Quân đề nghị nội dung này cần được nghiên cứu cân nhắc và đánh giá tác động kỹ lưỡng, lường trước những tình huống người dân sẽ sử dụng dịch vụ này nhiều hơn, với tần suất lớn hơn trong tương lai và xu thế và quá dân số thay đổi quy mô về bệnh tật, giá dịch vụ tăng thêm.

Nhất trí tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

Bày tỏ thống nhất với các nội dung như Tờ trình, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh: Thủ đô là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa cả nước, nên việc xây dựng đặc thù cho Hà Nội là cần thiết.

Ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân - ảnh 2
Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) phát biểu

Về tổ chức chính quyền đô thị kế thừa Nghị quyết 92 nêu cụ thể rõ ràng, tuy nhiên đề nghị nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị của Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh về không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận để đạt hiệu quả hoạt động cao.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng nhất trí tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời đề nghị cần đề xuất nêu rõ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, cân đối giữa các ngành.

Về cơ cấu cần xem xét quy định cứng trong luật về việc Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố là Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, về tăng biên chế, cần để cấp có thẩm quyền quyết định. Về nhiệm vụ quyền hạn, cần có quy định cụ thể, rõ ràng, rành mạch. 

Về mô hình thành phố thuộc thành phố, do hiện này Hà Nội chưa có nên đề nghị khi nào có thì thành phố trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Về thu hút nhân tài, đại biểu nhất trí cao, tuy nhiên còn nội dung chung chung. Dẫn chứng như trong quy định về việc hỗ trợ đào tạo, đại biểu đề nghị quy định rõ ràng về đối tượng và việc đào tạo cần có ràng buộc trách nhiệm của đối tượng tham gia. 

Về dư nợ của Thành phố, đại biểu đề nghị quy định mức trần vay nợ quy định tương tự như thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo

(PNTĐ) - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.