Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới

(PNTĐ) - Để xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp Hội Phụ nữ cần phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò và trách nhiệm xã hội của phụ nữ đáp ứng thời đại mới, phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại- đó là tổng kết tại Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp”.
Phụ nữ Việt  Nam đóng góp tích cực vào những kết quả chung của đất nước năm 2022

Phụ nữ Việt Nam đóng góp tích cực vào những kết quả chung của đất nước năm 2022

(PNTĐ) - Sáng ngày 13/12, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các cấp Hội năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Dự thảo kế hoạch triển khai hai khâu đột phá của nhiệm kỳ... Hội nghị cũng sẽ tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
Xây dựng Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ

Xây dựng Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ

(PNTĐ) - Phát triển, thu hút hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội, đồng thời đa dạng các hoạt động nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi, Tổ Hội được các cấp Hội Phụ nữ tích cực triển khai. Nhiều mô hình mới đã được thành lập, phù hợp với các nhóm đối tượng hội viên phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là “mái nhà chung” của hội viên phụ nữ.
Thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN Hà Nội

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN Hà Nội

(PNTĐ) - Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với đại biểu Phụ nữ Thủ đô sáng ngày 30/11/2022, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã phát huy tiềm năng, sáng tạo và những phẩm chất tốt đẹp, từng bước vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội; xây dựng tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Sáng 24/12, Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội năm 2021, đồng thời đóng góp ý kiến về chương trình công tác năm 2022, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.