Chưa ly hôn, vợ chồng có quyền chia tài sản chung không?

Chia sẻ

Vợ chồng tôi chung sống với nhau đến nay gần 10 năm. Hiện nay, chồng tôi đang ngoại tình với một người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi theo dõi thì biết chồng đã âm thầm rút một khoản tiền tiết kiệm (tài sản chung của chúng tôi) để mua xe máy cho người tình.

Vợ chồng tôi đã tranh cãi về chuyện này và anh ấy bảo rằng tài sản chung đó anh cũng có phần nên được quyền rút về chi tiêu, cho ai tùy ý mình. Tôi sợ chồng sẽ tiếp tục mang tài sản chu cấp cho người tình nên muốn chia đôi tài sản. Phần của chồng thì tùy ý anh ta sử dụng, còn phần của tôi và các con sẽ không bị xâm phạm.

Tuy nhiên, chồng tôi cho rằng việc chia tài sản chỉ diễn ra khi vợ chồng ra tòa ly hôn. Còn khi, chúng tôi chưa ly hôn, vẫn chung sống cùng nhau thì không ai có quyền được chia tài sản. Do đó, anh ta vẫn có quyền định đoạt hết tất cả mọi tài sản chung của chúng tôi có từ trước tới nay.

Xin hỏi Quý Báo, khi chưa ly hôn, chúng tôi có quyền chia tài sản chung hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Sau này vì nhiều lý do, chúng tôi muốn chấm dứt việc chia tài sản chung có được không?

Lethikieuoanh@gmail.com

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền chia tài sản chung, và có tài sản riêng. Cụ thể, Điều 38 quy định: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận.Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận.

Đồng thời, Điều 39 cũng quy định về thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản. Nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

Trường hợp tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

Về việc chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, theo khoản 1 (Điều 41) của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung phải được tòa án công nhận.

BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ

Tin cùng chuyên mục

Thuận vợ, thuận chồng tát biển công cũng cạn!

Thuận vợ, thuận chồng tát biển công cũng cạn!

(PNTĐ) -Trong mắt các con, ông Nguyễn Tuấn và bà Tô Lan (quận Đống Đa, Hà Nội) đích thị là một đôi sam bởi chẳng mấy khi, họ thấy bố mẹ rời nhau. Làm việc gì, đi chơi ở đâu cũng có nhau, thậm chí niềm đam mê xem phim cũng giống nhau. Khi được hỏi, hai ông bà đều bật cười và tin rằng, chính những cốc cà phê năm xưa đã bén duyên rồi gắn kết cả hai vào một mối duyên thật đẹp và bền bỉ.