Sơn Tây: Nâng cao đời sống văn hóa, tạo động lực mới phát triển kinh tế du lịch

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 7/6, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Thị xã Sơn Tây là vùng đất cổ, trung tâm văn hóa xứ Đoài, nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị và mang nhiều dấu ấn của văn hóa Việt Nam, văn hóa tứ trấn của vùng đất Thăng Long - Hà Nội tạo nên nét đặc sắc, phong phú. Trên địa bàn Sơn Tây hiện có 401 di tích, cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có 244 di tích nằm trong danh mục kiểm kê di tích của thành phố (80 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố); 6 di tích cách mạng kháng chiến và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; 78 di sản văn hóa phi vật thể (trong đó có 65 lễ hội, 6 nghề thủ công, 5 tập quán xã hội, 2 trình diễn; 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 8 di sản được ưu tiên bảo vệ). 

Sơn Tây: Nâng cao đời sống văn hóa, tạo động lực mới phát triển kinh tế du lịch - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Hằng năm, Thị xã Sơn Tây đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn như: Lễ giỗ Đức Vua Phùng Hưng, Ngô Quyền; lễ hội vùng đền Và; chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây, Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài, Khai mạc năm du lịch Sơn Tây, Giải vật dân tộc tranh cup Phùng Hưng… Qua đó góp phần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trong nước, quốc tế trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, được đông đảo nhân dân hưởng ứng và là cơ sở quan trọng để Sơn Tây phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, thị xã Sơn Tây cơ bản đã thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố đã xây dựng được quy ước, hương ước văn hóa; 98,2% số thôn, 96,8% số tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 27 nhà văn hóa đăng ký xây dựng mô hình nhà văn hóa điểm; các lễ hội trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống của từng địa phương, không diễn ra các hoạt động mê tín, dị đoan, đảm bảo an ninh trật tự.

Sơn Tây: Nâng cao đời sống văn hóa, tạo động lực mới phát triển kinh tế du lịch - ảnh 2
Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Trần Anh Tuấn trao khen thưởng cho các tập thể

Thị xã Sơn Tây đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch, thị xã phối hợp với VNPT Hà Nội triển khai lắp đặt và duy trì hệ thống wifi miễn phí tại các vị trí thuộc điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, Phố đi bộ phục vụ du lịch trên địa bàn. Hoàn thành dự án số hóa hệ thống cây xanh ở Thành cổ Sơn Tây; xuất bản 3.000 cuốn “Cẩm nang du lịch Sơn Tây”; duy trì website du lịch Sơn Tây (dulichsontay.com); kết nối với website làng cổ Đường Lâm với Cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch Hà Nội để đăng tải thông tin du lịch của thị xã…

Sơn Tây: Nâng cao đời sống văn hóa, tạo động lực mới phát triển kinh tế du lịch - ảnh 3
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; coi trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, quan tâm phát triển để văn hóa gắn với du lịch.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với phát triển văn hóa, coi trọng xây dựng vǎn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TƯ, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế du lịch.

Sơn Tây: Nâng cao đời sống văn hóa, tạo động lực mới phát triển kinh tế du lịch - ảnh 4
Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán trao khen thưởng cho các cá nhân

Bí thư Thị uỷ cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm văn hóa; chú trọng chuyển đổi số, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa mà Chương trình hành động của Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa đã đề ra và ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch văn hóa của địa phương, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

Nhân dịp này, Thị uỷ Sơn Tây đã khen thưởng cho 25 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

Tin cùng chuyên mục

Cử tri Hoài Đức kiến nghị mở rộng vỉa hè đường gom đại lộ Thăng Long

Cử tri Hoài Đức kiến nghị mở rộng vỉa hè đường gom đại lộ Thăng Long

(PNTĐ) - Chiều 12/6, tại UBND huyện Hoài Đức, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội gồm: Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội; Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội - Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 24 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

Những điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược

(PNTĐ) - Luật Dược được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016, thay thế cho Luật Dược năm 2005, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về dược tại Việt Nam, cơ bản phù hợp với sự phát triển của ngành dược trong xu thế hội nhập quốc tế.
Nhiều kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ được giải đáp  ​

Nhiều kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ được giải đáp ​

(PNTĐ) -Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố khóa XVI có 11 ý kiến của cử tri quận Tây Hồ kiến nghị về các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ ổn định tổ chức bộ máy từ tổ dân phố trở lên; xem xét tính hiệu quả của mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; sớm bổ sung các địa điểm để xây dựng trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô.
Ký Hợp đồng cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

Ký Hợp đồng cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

(PNTĐ) - Ngày 12/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Takeshima Tenmi về việc cung ứng thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản.