Hội xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số

Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngành xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa nhằm tạo ra sức mạnh mềm quốc gia, xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Hà Nội ngày 12/7 vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hội xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số - ảnh 1
Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Phong Hà báo cáo kết quả hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2017-2023) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Phong Hà nhấn mạnh, từ năm 2017 đến nay, Hội Xuất bản Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, trong đó kiện toàn 5 ban chuyên môn và xây dựng được bộ quy chế hoạt động; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Giải thưởng Sách quốc gia; đóng góp tích cực trong Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại và Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Hội Xuất bản Việt Nam đã đại diện cho hội viên tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội và của ngành Xuất bản, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Hội triển khai tích cực các hoạt động đối ngoại, là Chủ tịch luân phiên Hiệp hội Xuất bản Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2023. Thông qua hoạt động tích cực của mình, Hội Xuất bản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Xuất bản, là một trong 30 Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Xuất bản Việt Nam tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của tổ chức quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; tăng cường công tác động viên, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V Hội Xuất bản Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Ban chuyên môn của Hội đáp ứng với yêu cầu về mô hình và quy trình của xuất bản, phát hành sách trong quá trình chuyển đổi số; chăm lo và bảo vệ lợi ích của hội viên, tích cực đóng góp xây dựng ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hội xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số - ảnh 2
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa IV - cho biết nhân sự Ban chấp hành khóa V không chỉ tập trung vào các đơn vị làm xuất bản như trước đây, mà có cả các doanh nghiệp làm nội dung số, chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, hoặc những người làm công việc khác nhưng có tác động đến lĩnh vực xuất bản.

Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành, ông Nguyễn Nguyên cho biết, lực lượng chủ yếu trong ban chấp hành mới được trẻ hóa, với 20 người trong độ tuổi từ 40-50. Bốn ủy viên trên 60 tuổi được chọn là những người giàu kinh nghiệm, còn sung sức và đang cống hiến cho ngành xuất bản. Danh sách nhân sự được chuẩn bị từ năm 2022, qua nhiều vòng xem xét.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của gần 250 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 hội viên. Đại Hội đã nhất trí bầu PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản giữ chức Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Các phó chủ tịch hội gồm ông Đỗ Quang Dũng (Nguyên Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật), ông Nguyễn Nguyên (Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành), ông Tống Văn Thanh (Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương) và bà Đinh Thị Thanh Thủy (Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số - ảnh 3
 Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành xuất bản Việt Nam có những đóng góp quan trọng, đưa nước ta từ một quốc gia thiếu sách, vươn lên phát triển cả về quy mô, công nghệ, trình độ, năng lực ngang tầm khu vực.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gợi mở 5 vấn đề trong thời gian tới mà Hội Xuất bản Việt Nam cần thực hiện nhằm nâng cao vị thế cũng như vai trò của mình để Hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả:

Thứ nhất, ngành xuất bản và Hội Xuất bản Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống...

Thứ hai, Hội Xuất bản Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của người làm công tác xuất bản, là một trong những Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thứ ba, hội cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, tiếp tục phát triển và thích ứng với thế giới số hóa; triển khai các giải pháp để đưa Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Giải thưởng Sách Quốc gia lan tỏa, trở thành sự kiện văn hóa nổi bật; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng đề án về Truyền thông Sách quốc gia, góp phần định hướng cho văn hóa đọc của xã hội, tôn vinh những tác phẩm và tác giả có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xuất bản nước nhà.

Thứ tư, hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển hội viên.

Thứ năm, hội cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Hội Xuất bản Việt Nam và trong các nhà xuất bản, công ty phát hành sách.

Hội xuất bản cần triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số - ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn.

Tại Đại hội, tân Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động, chung sức, chung lòng, vì một nền xuất bản cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì Tổ quốc, vì nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, khẳng định ngành xuất bản phải nỗ lực hơn để giải quyết những vấn đề đặt ra liên quan đến nguồn lực của một số nhà xuất bản; có cơ chế động viên, khích lệ các tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu sáng tác các tác phẩm có giá trị, xứng tầm với công cuộc đổi mới đất nước; tìm tòi, sáng tạo hướng đi phù hợp để ngành xuất bản đảm trách sứ mệnh góp phần “soi đường” cho Nhân dân, kiến tạo các giá trị và lối sống lành mạnh, tiến bộ.

Tin cùng chuyên mục

Hoàng thái tử Nhật Bản và công nương dự ra mắt vở opera “Công nữ Anio“

Hoàng thái tử Nhật Bản và công nương dự ra mắt vở opera “Công nữ Anio“

(PNTĐ) - Tối ngày 22/9/2023, buổi công diễn đầu tiên vở opera “Công nữ Anio” đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tham dự chương trình có Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật.