Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng:

Xử lý 25 tổ chức đảng, 103 đảng viên vi phạm

“6 tháng cuối năm, TP tiếp tục thực hiện tốt chương trình 07, tổ chức tốt các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” - đó là chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng BCĐ Chương trình số 07-CTr/TU tại phiên họp cuối tuần qua.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghịBí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo do Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tự Cấp, 6 tháng đầu năm 2020, Thành phố (TP) đã triển khai kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Toàn TP đang có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Cổng dịch vụ công đã tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 90%. TP tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy tắc ứng xử và đánh giá cán bộ hằng tháng. 6 tháng đầu năm, 521 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã báo cáo việc thực hiện quy tắc ứng xử. Các cơ quan, đơn vị cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 122 cán bộ, công chức.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 143 đảng viên; đến nay đã kết luận 25 tổ chức đảng và 103 đảng viên có vi phạm, thi hành kỷ luật 59 đảng viên. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 248 đảng viên, trong đó khiển trách 165 trường hợp, cảnh cáo 58 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 23 trường hợp.

Ngoài ra, các cơ quan hành chính của TP đã triển khai 197 cuộc thanh tra và đã kết luận 127 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 7,7 tỷ đồng và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 12 tập thể, 66 cá nhân. Đồng thời, cơ quan hành chính của TP đã tiếp 12.804 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo (KNTC); tiếp nhận và xử lý 25.421 đơn các loại; thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 2.143 vụ KNTC. Qua công tác giải quyết đơn thư KNTC đã kiến nghị thu hồi 240 triệu đồng vào ngân sách; kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể và 27 cá nhân để xảy ra sai phạm.

Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, TP đã tiết kiệm từ khâu xây dựng, giao dự toán năm 2020 được trên 2.305 tỷ đồng; Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư đối với 62 dự án hoàn thành, tiết kiệm cho ngân sách Thành phố được trên 16,3 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại. Đó là công tác điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án còn chậm; công tác phối hợp mặc dù đã có nền nếp nhưng cần được củng cố và phát huy hơn nữa; bộ máy lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, nội chính vẫn chậm được kiện toàn; hệ thống quy định, đơn giá, định mức, chế độ, chính sách còn vướng mắc khi thực hiện theo quy định của Trung ương, TP và trong tổ chức thực hiện...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 07-CTr/TU, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, song song với việc tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên. Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành TP tiếp tục tổ chức thông tin, truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền chủ động rà soát các quy định về đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi và kiến nghị các cơ quan trung ương sửa đổi; rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tổ chức cán bộ, hải quan...

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện định mức, đơn giá các sản phẩm công ích...

Bài và ảnh: PHẠM HẦNG

Bạn đang đọc bài viết Xử lý 25 tổ chức đảng, 103 đảng viên vi phạm tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô