Triển khai thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về quyền trẻ em

Đây là một trong những mục tiêu nêu rõ tại Kế hoạch số 51/KH-BTV của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, ban hành ngày 31/7, triển khai giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, nội dung giám sát tập trung việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp huyện bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em. Cụ thể, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm an toàn cho trẻ em theo thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành chức năng, UBND cấp xã về thực hiện quyền của trẻ em; bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp huyện và xã; công tác phối hợp giữa UBND quận, huyện, phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc liên quan.

Ảnh minh họaẢnh minh họa (Ảnh: QN)

Cùng với đó là việc thực hiện các quy định đảm bảo quyền được chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Việc lập quy hoạch, kế hoạch và thực trạng việc sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em.

Đáng chú ý là việc thực hiện công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc trẻ em bị xâm hại. Việc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện. Việc thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước và báo cáo rõ việc thực hiện quy định hằng năm báo cáo HĐND cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em của địa phương. Các mô hình hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em đang được triển khai tại địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em…

Đối tượng giám sát các nội dung nêu trên tại UBND quận Hà Đông và huyện Chương Mỹ trong tháng 8/2020.

H. HẠNH

Bạn đang đọc bài viết Triển khai thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về quyền trẻ em tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com