Một người thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi

Với số phiếu tán thành (446/453) Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

92,53% đại biểu quốc hội thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).92,53% đại biểu quốc hội thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Báo cáo giải trình về góp ý cho Dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Một số đại biểu kiến nghị phân định rõ hơn việc xử phạt về từng lần vi phạm trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần với việc áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, điểm d khoản 1 Điều 3 được chỉnh lý theo hướng: Một người thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi, trừ trường hợp được Chính phủ quy định áp dụng tình tiết tăng nặng.

Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực (điểm a khoản 10 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 của Luật XLVPHC), có ý kiến đề nghị bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực “dân tộc”. Tuy nhiên, trong lần sửa đổi này xin chưa bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực dân tộc; quá trình thi hành Luật nếu cần thiết phải tách riêng lĩnh vực này, Chính phủ có thể quy định sau khi báo cáo và được sự đồng ý của UBTVQH theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật XLVPHC.

Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (khoản 43 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 86 của Luật XLVPHC), đại biểu quốc hội đồng thuận với phương án 1: Không bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính vừa được thông qua cũng quy định đối tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng dẫn chiếu đến Luật Phòng, chống ma túy là phù hợp nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn giữa hai luật.  

Nhằm tạo tạo điều kiện cho các cơ quan có đủ thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được chỉnh lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 52/142 điều, sửa kỹ thuật 12/142 điều, bổ sung mới 02 điều, bãi bỏ nội dung liên quan đến 05 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo Luật có bố cục gồm 04 Điều quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; việc bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm của Luật Xử lý vi phạm hành chính; việc bãi bỏ một số điều, khoản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về hiệu lực thi hành. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 609/BC-UBTVQH ngày 11/11/2020 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

 THẢO HƯƠNG

Bạn đang đọc bài viết Một người thực hiện vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô