Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên báo chí

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên báo chí

(PNTĐ) - Nhằm hướng tới mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tại Hà Nội.